Medezeggenschapsraad

De Bongerd is een school waar leerlingen, leerkrachten, ondersteunend personeel en ouders zich thuis voelen. Dat kan alleen als we er samen onze schouders onder zetten. We vinden het heel fijn als ouders laten weten wat ze van de gang van zaken op school vinden. Dat kan onder meer via de Medezeggenschapsraad (MR). Deze raad bestaat uit ouders en leerkrachten. In een goede onderlinge samenwerking worden de belangen van de leerlingen optimaal behartigt.

De MR vergadert één keer in de zes tot acht weken. De vergaderdata staan vermeld in de Agenda van Parro. De vergaderingen zijn openbaar.

Wat doet de MR?
Iedere school heeft verplicht een medezeggenschapsraad (MR). Dit is vastgelegd in de wet op de medezeggenschap (WMS). De MR is een inspraakorgaan voor ouders en personeel. De wet schrijft precies voor op welke gebieden de directie aan de MR om advies en/of instemming moet vragen. Sommige plannen mogen pas worden uitgevoerd nadat de MR ermee heeft ingestemd. Dit speelt bijvoorbeeld bij het schoolplan, de samenstelling van de formatie en de onderwijstijden.

Tenslotte heeft de MR ook initiatiefrecht. Dit betekent dat de MR op eigen initiatief voorstellen kan doen aan de directie.

De MR is betrokken bij het beleid van de school en heeft hierin een constructief kritische houding. Mocht het zo zijn dat je bepaalde zorgen hebt over een bepaald onderwerp, dan kun je dit altijd kenbaar maken bij één van de leden van de MR of via e mail.
De Bongerd heeft ook een aparte klachtenprocedure, deze is te vinden op de website van de school:/schoolgids/vertrouwenspersonen-en-klachtenprocedure/klachtenprocedure/

Mocht het zo zijn dat je bepaalde zorgen hebt over een bepaald onderwerp, dan kun je dit altijd kenbaar maken bij één van de leden van de MR of via e mail.

Heb je als ouder een goed idee of heb je een vraag voor de MR? Of wil je meer weten over de MR?
Stuur een mail naar: mrbongerd@leerplein055.nl

Samenstelling MR schooljaar 2023-2024

De MR bestaat uit de volgende leden:

Namens het team:

  • Jolanda Mossing Holsteijn, leerkracht groep 1/2
  • Elja Warries, leerkracht groep 3-4
  • Lisanne Wittenhorst, leerkracht groep 5-6

Namens de ouders:

  • Tjalling Heerink: vader van Fabian
  • Wjera Wassink: moeder van Sophie, Veerle en Lena
  • Hendry Scholing: vader van Tess

Jaarverslagen

MR Jaarverslag 2021 – 2022

MR_jaarverslag-2019-2020

MR jaarverslag 2018-2019

MR jaarverslag 2017-2018

MR jaarverslag 2016-2017

Notulen

MR notulen 13-03-2024

MR Notulen 18-09-2023

MR Notulen 24-08-2023

Notulen MR 24-09-2020

MR notulen 13-01-2020

MR notulen 20-11-2019

MR notulen 08-10-2019

MR notulen 02-07-2019

MR notulen 21-05-2019

MR notulen 10-04-2019

MR notulen 20-02-2019

MR notulen 12-06-2018

MR notulen 05-02-2018

MR notulen 04-10-2017

MR notulen 20-06-2017

MR notulen 15-05-2017

MR notulen 17-01-2017

MR notulen 09-11-2016

MR notulen 29-06-2016

MR-notulen-24-05-2016

MR-notulen-22-03-2016

MR notulen 10-02-2016

 

 

Delen via