Stichting Ouders van de Bongerd

Welkom! Fijn dat je een kijkje komt nemen op de pagina van de S.O.B.. Mede dankzij de SOB leden hebben alle kinderen op school een aantal leuke activiteiten door het jaar heen. Om deze leuke activiteiten te kunnen organiseren is men sterk afhankelijk van extra hulp door mede ouders en financiën in de vorm van een ouderbijdrage.

Vergaderingen

Minimaal drie keer per jaar komt de S.O.B. bij elkaar om te vergaderen. De notulen van deze vergaderingen evenals het jaarverslag zijn hier terug te vinden.

Vergaderingen beginnen standaard om 19.30 uur op De Bongerd.  In de agenda van Parro staat de meest actuele informatie over de vergaderdata. Er is dit jaar geen algemene ouderavond. In plaats daarvan krijg je het jaarverslag via de BongerdFlits te lezen en kan het financiële jaarverslag van de S.O.B. worden opgevraagd via school.

Jaarverslag 2019-2020

Wilt u zien wat de SOB vorig schooljaar allemaal organiseerde? Kijk dan hier Jaarverslag SOB 2019-2020

Meer weten?

Wil je meer weten over de S.O.B. of heb je vragen of tips voor de S.O.B., neem gerust contact op via de mail. Het e-mailadres is sobbongerd@ext.leerplein055.nl.

 

Delen via