Aanmelden basisscholen Apeldoorn

Voor het eerst naar de basisschool Als uw kind vier jaar is, mag het naar de basisschool. Sinds 2022 is op de basisscholen van Leerplein055,Lees meer


Aansprakelijkheid en verzekeringen

Leerplein055 heeft voor de Leerplein055-scholen bij Aon Verzekeringen de volgende verzekeringen ondergebracht: Collectieve ongevallen- en doorlopende reisverzekering Alle leerlingen en personeelsleden van de school zijn verzekerdLees meer


Actief Burgerschap

Burgerschapsonderwijs gaat over het bijbrengen van en respect hebben voor de kennis van de basiswaarden van de democratische rechtstaat. In de Nederlandse samenleving staan eenLees meer


Afnamedata Doorstroomtoets

Alle leerlingen van groep 8 maken de doorstroomtoets. Dit geldt voor leerlingen in het regulier onderwijs, speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs. Deze doorstroomtoets meet opLees meer


Anti-Pestcoördinator

De Anti-pestcoördinator van onze school is juf Mirjam. U kunt haar bereiken op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag op school of anders via de mailLees meer


Bestuur Leerplein055

Het college van bestuur vormt het bevoegd gezag van Leerplein055 en is verantwoordelijk voor het beleid van de organisatie; de Raad van Toezicht houdt daarLees meer


Bewegingsonderwijs

De kleuters hebben wekelijks een gymles in hun eigen speellokaal. Ze hebben geen speciale kleding nodig en gymmen met blote voeten. Op regendagen gymmen deLees meer


BHV

De school heeft steeds minimaal twee bedrijfshulpverleners, er is een calamiteitenplan aanwezig en er wordt twee keer per jaar een ontruimingsoefening gedaan.


Buitenschoolse opvang (VSO en BSO)

Buitenschoolse opvang De Bongerd De Bongerd en Doomijn Kinderopvang bieden samen buitenschoolse opvang aan voor kinderen van 4 – 13 jaar. De opvang vindt plaatsLees meer