Afnamedata Doorstroomtoets

Alle leerlingen van groep 8 maken de doorstroomtoets. Dit geldt voor leerlingen in het regulier onderwijs, speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs. Deze doorstroomtoets meet opLees meer


Eindtoets en referentieniveaus

Ieder jaar nemen de leerlingen van groep 8 deel aan de Centrale Eindtoets. Hieronder ziet u de resultaten van de afgelopen drie afnames. In 2019-2020Lees meer


Leerlingvolgsysteem

Een leerlingvolgsysteem is een programma dat de leerkrachten inzicht geeft in de ontwikkeling van de leerlingen, zowel op individueel als op groepsniveau. Dit inzicht wordtLees meer


Leerresultaten

Op onze school behalen wij leerresultaten die op grond van de kenmerken van de leerlingpopulatie mogen worden verwacht. Dit betekent dat de eindresultaten op deLees meer


Naar het voortgezet onderwijs

Leerlingen krijgen in groep 8 van de basisschool een schooladvies. Dit advies hebben zij nodig bij de toelating op de middelbare school. In het schooladvies staatLees meer


Ouderportaal

Onze school maakt gebruik van het ouderportaal van ParnasSys. Daardoor krijgen ouders uiteindelijk altijd inzage in de vorderingen van hun kinderen en in de verslagenLees meer


Uitstroomcijfers

De uitstroomgegevens van De Bongerd van de afgelopen drie schooljaren staan hieronder weergegeven. 2019-2020 2020-2021 2021-2022 VWO 12% 7% 14% HAVO-VWO 12% 10% 0% HAVOLees meer