Ouderportaal

Onze school maakt gebruik van het ouderportaal van ParnasSys. Daardoor krijgen ouders uiteindelijk altijd inzage in de vorderingen van hun kinderen en in de verslagen van gesprekken met leerkrachten. Ouders hebben nu inzage in de gegevens van hun kinderen en henzelf. Daarnaast zijn zijn de Cito-resultaten zichtbaar, de resultaten van de methodetoetsen en de gespreksverslagen tussen ouders en school.  Daarmee zetten we een belangrijke stap naar een grotere ouderbetrokkenheid.