Protocol tegen het pesten

Pesten komt helaas op iedere school voor. Het is een probleem dat wij als school onder ogen zien en op onze school serieus aanpakken. Daarbij is een aantal voorwaarden van belang:

  • pesten moet serieus genomen worden
  • een preventieve aanpak draagt bij aan het voorkomen van pesten
  • samenwerking tussen school en ouders is van groot belang
  • onze school heeft vanaf nu een anti-pestcoördinator
  • we werken vanaf nu met een protocol tegen het pesten

In ons protocol kunt u lezen wat u kunt verwachten van ons als school en wat wij van u verwachten Protocol tegen het pesten, versie maart 2024 Protocol tegen het pesten, versie maart 2024 (2)

Onze anti-pestcoördinator is juf  Mirjam.  U kunt haar bereiken op school of via de mail mmagre@leerplein055.nl