Ouderbetrokkenheid 3.0

In samenspraak met ouders, medezeggenschapsraad en team  hebben we vastgelegd hoe we onze ouderbetrokkenheid op onze school willen vorm gegeven.   Voor ons zijn daarbij drie kernwaarden van belang:

* Wij zijn gelijkwaardig

* Wij zijn samen verantwoordelijk

* Wij voelen ons verantwoordelijk voor elkaar

Onze vijf basisvormen van ouderbetrokkenheid op De Bongerd:

1. Startgesprek

Jaarlijks vindt er in de eerste drie weken van het jaar een startgesprek plaats, tussen kind-mentor-ouder(s) met alle kinderen en ouders en de mentor van de basisgroep. In dit gesprek staat het kennismaken met elkaar centraal. Daarnaast wordt besproken welke ambities een kind heeft (of wat ervoor nodig is om van het schooljaar een succes te maken) en op welke manier er contact wordt onderhouden.

3. Buddy

Voor nieuwe ouders en soms ook ouders die al wat langer rondlopen op onze school,  kan het hebben van een ‘buddy’ helpen de weg te vinden op school.  Ouders kunnen steun aan elkaar hebben op een specifiek thema of facet.  Een ‘buddy-systeem’ kan hierbij kan hierbij helpen!  De leerkracht speelt hierin een rol als ‘koppelaar’

4. Rapportage en portfolio;

Over dit onderwerp worden in een later stadium afspraken gemaakt. Dit geldt ook t.a.v. het gebruik van het ouderportaal. Het rapport zoals dat er nu is, zal volgend jaar nog gewoon blijven bestaan

5. Inzet specifieke kwaliteiten van ouders

Ouders kunnen door de inzet van specifieke kwaliteiten bijdragen aan meer kwaliteit van het onderwijs. Door het geven van workshops, door te helpen bij activiteiten (sinterklaas, excursies/kunstcircuit e.d.) leveren zij ook een actieve bijdrage aan de school.

Tijdens het startgesprek kunnen zij dit aangeven.

Tenslotte
Met de afspraken hopen we uiteindelijk een positieve bijdrage te leveren aan de ontplooiing van kinderen. Mocht u meer willen lezen over dit onderwerp, dan vindt u die informatie op https://www.cps.nl/e-book-ouderbetrokkenheid