E-mail nieuwsbrief Bongerdflits

Onze nieuwsbrief heet De Bongerdflits. We versturen deze ongeveer elke 6 tot 8 weken via Parro naar de ouders. Hierin schrijven we wat er de afgelopen periode allemaal voorbij is gekomen op school. Daarnaast staan de verjaardagen van de kinderen hierin vermeld en de belangrijke data. Denk hierbij bijvoorbeeld aan vakanties, studiedagen, Koningsspelen, bibliotheekbezoeken, etc. etc.