E-mail nieuwsbrief Bongerdflits

Onze nieuwsbrief is De Bongerdflits. We versturen deze bijna iedere vrijdag via Parro naar de ouders. Belangstellenden kunnen zich ook aanmelden voor de maillijst. U ontvangt de nieuwsbrief dan als bijlage bij een e-mailbericht. Aanmelden kan via bongerd@leerplein055.nl.