Ouderbijdrage

Basisonderwijs is gratis. De activiteiten die op school door de Stichting Ouders van De Bongerd (SOB) en/of leerkrachten worden georganiseerd, kosten echter wel geld. De school heeft de bijdragen opgesplitst in de ouderbijdrage en de schoolreis-gelden. De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage waar we als school verschillende extra activiteiten van kunnen bekostigen. Zo zijn er bijvoorbeeld traktaties bij de Sinterklaasviering, het kerstfeest of Pasen maar ook extra buitenspelmateriaal, extra leesboeken of ‘aankleding’ (een plantje bijvoorbeeld) voor in de groepen. De bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de Algemene Ouderavond. Afgelopen jaar was deze vastgesteld op € 20,– per kind.

Schoolreizen
Daarnaast is er de bijdrage voor de schoolreizen. Wij gaan er vanuit dat alle kinderen meegaan. Bij problemen van welke aard dan ook (bijv. bij ziekte of financiële problemen), vragen we u contact op te nemen met de leerkracht of met de directeur.

Stichting Leergeld
Stichting Leergeld kan ouders mogelijk ondersteunen door het geheel of gedeeltelijk betalen van een schoolreisje of het schoolkamp. Kijk op de website van stichting Leergeld voor overige vergoedingen. Voor aanvragen kunt u bellen met 06-12675159.

OR
Klik hier voor meer informatie over de activiteiten van de Stichting Ouders van De Bongerd.