Kind Ouder Leerkracht gesprek

We vinden het belangrijk dat u als ouder/verzorger goed geïnformeerd bent over de vorderingen van uw kind. Tijdens het startgesprek maken ouders, kinderen en leerkracht hierover afspraken. Door daarnaast drie keer per jaar een KOL (Kind-Ouder-Leerkracht gesprek) te voeren, willen we zoveel mogelijk maatwerk leveren. Op deze manier zorgen we ervoor dat uw kind zich nog meer betrokken voelt bij haar/zijn leerproces.  In november ontvangen de ouders het herfstverslag, een korte update over de ontwikkeling van hun kind. In februari en juli ontvangen de ouders een uitgebreid rapport.