Spreekavonden en rapporten en het startgesprek

We vinden het belangrijk dat u als ouder/verzorger goed geïnformeerd bent over de vorderingen van uw kind. Tijdens het startgesprek maken ouders, kinderen en mentor hierover afspraken. De traditionele spreekavonden twee keer per jaar verdwijnen daardoor en de school levert hierin maatwerk. Op deze manier zorgen we er voor dat uw kind zich nog meer betrokken voelt bij haar/zijn leerproces.  Dit jaar krijgen de kinderen (die langer dan een half jaar op school zitten) nog twee keer een rapport. Langzamerhand zal het portfolio de plaats gaan innemen van het rapport.