Eindtoets en referentieniveaus

Ieder jaar nemen de leerlingen van groep 8 deel aan de Centrale Eindtoets. Hieronder ziet u de resultaten van de afgelopen drie afnames. In 2019-2020Lees meer


Integriteitscode

De missie van Leerplein055 is het verzorgen van goed openbaar onderwijs aan de aan ons toevertrouwde leerlingen. ‘Het openbaar onderwijs dat wordt verzorgd door deLees meer


Jaarverslag

Het jaarverslag is ons verantwoordingsdocument over het schooljaar 2021-2022 aan ouders, leerlingen en alle anderen die bij onze school betrokken zijn. Het geeft een beeldLees meer


Vakantierooster 2022-2023

De vakanties/vrije dagen voor volgend jaar zijn als volgt: Eerste schooldag: maandag 22 augustus 2022 Studiedag: 7 september 2022 Herfstvakantie: 22 t/m 30 oktober 2022Lees meer