Uitstroomcijfers

De uitstroomgegevens van De Bongerd van de afgelopen drie schooljaren staan hieronder weergegeven.

2019-2020 2020-2021 2021-2022
VWO 12% 7% 14%
HAVO-VWO 12% 10% 0%
HAVO 17% 17% 5%
VMBO-HAVO 6% 17% 14%
VMBO-TL 12% 17% 34%
VMBO 29% 38% 33%
Praktijkonderwijs 12% 4% 0%

 

Wanneer we kijken naar de uitstroom naar het voortgezet onderwijs, zien we dat over meerdere jaren ongeveer 60% van onze schoolpopulatie uitstroomt naar het vmbo en ongeveer 40% naar havo/vwo. Het afgelopen jaar is de uitstroom van onze leerlingen redelijk vergelijkbaar met eerdere jaren. Dit komt doordat we onze schooladviezen hebben gebaseerd op ons beeld van de kinderen en daarbij hebben meegenomen dat de eindtoets door omstandigheden niet in alle gevallen een goed beeld heeft gegeven van de mogelijkheden van de kinderen.

Uit de analyse van de terugkoppeling vanuit het voortgezet onderwijs, blijkt dat onze leerlingen in de afgelopen jaren regelmatig binnen twee jaar naar een hoger niveau zijn gegaan dan het gegeven schooladvies (zo komen we tot de verdeling van 60%/40%). We zien hierin terug dat in het verleden voorzichtig werd geadviseerd. In de nieuwe schooladviezen is bewust uitgegaan van hogere verwachtingen.

Schooljaar 2019-2020 17 leerlingen naar het VO
Schooljaar 2020-2021 29 leerlingen naar het VO
Schooljaar 2021-2022 21 leerlingen naar het VO

Meer informatie over de eindresultaten en de uitstroom vindt u in ons Jaarverslag