Uitstroomcijfers

De uitstroomgegevens van De Bongerd van de afgelopen drie schooljaren staan hieronder weergegeven.

2017-2018 2018-2019 2019-2020
VWO 5% 5% 12%
HAVO-VWO 35 % 30 % 12%
HAVO 15% 20% 17%
VMBO-HAVO 15 % 10 % 6%
VMBO-TL 10% 20% 12%
VMBO 20% 15% 29%
Praktijkonderwijs 12%