Uitstroomcijfers

De uitstroomgegevens van De Bongerd van de afgelopen drie schooljaren staan hieronder weergegeven.

2018-2019 2019-2020 2020-2021
VWO 5% 12% 7%
HAVO-VWO 30 % 12% 10%
HAVO 20% 17% 17%
VMBO-HAVO 10 % 6% 17%
VMBO-TL 20% 12% 17%
VMBO 15% 29% 38%
Praktijkonderwijs 12% 4%