Jaarverslag

Het jaarverslag is ons verantwoordingsdocument over het schooljaar 2020-2021 aan ouders, leerlingen en alle anderen die bij onze school betrokken zijn. Het geeft een beeld van de belangrijkste ontwikkelingen, opbrengsten en activiteiten van het afgelopen schooljaar. Jaarverslag 2020-2021