Jaarverslag

Het jaarverslag is ons verantwoordingsdocument over het schooljaar 2021-2022 aan ouders, leerlingen en alle anderen die bij onze school betrokken zijn. Het geeft een beeld van de belangrijkste ontwikkelingen, opbrengsten en activiteiten van het afgelopen schooljaar.

Jaarverslag 2021-2022