Intensieve taalklassen

De Intensieve Taalklas (ITK) is een initiatief van de gemeente Apeldoorn in samenwerking met de drie grote besturen voor basisonderwijs in Apeldoorn, waaronder Leerplein055. DeLees meer


Intensieve taalklassen (ITK)

Titia Schultz coördinator Intensieve Taalklassen E-mail: info@intensievetaalklassen-apeldoorn.nl Website: www.intensievetaalklassen-apeldoorn.nl  Postadres: Postbus 25 7300 AA Apeldoorn Bezoekadres: 1e Wormenseweg 158 7331 MR  Apeldoorn


Intern begeleider

Binnen onze school hebben we een intern begeleider (ib-er). De intern begeleider is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg en heeft coördinerende, coachende en begeleidende taken. ZijLees meer


Jaarkalender

Jaarlijks brengen we in de eerste week van het schooljaar een nieuwe schoolkalender uit. Data staan ook op de site. Hier vindt u ook deLees meer


Jaarverslag

Het jaarverslag is ons verantwoordingsdocument over het schooljaar 2019-2020 aan ouders, leerlingen en alle anderen die bij onze school betrokken zijn. Het geeft een beeldLees meer


Kinderdagverblijf De Bongerd

De Bongerd en Doomijn Kinderopvang bieden samen opvang aan voor kinderen van 0-4 jaar bij Kinderdagverblijf De Bongerd. We werken vanuit één team aan dezelfdeLees meer


Kinderopvang en onderwijs

De Bongerd en Doomijn Kinderopvang  De Bongerd werkt samen met Doomijn Kinderopvang volgens een uniek concept waarin onderwijs en kinderopvang nauw samenwerken. We vormen éénLees meer


Klachtenprocedure

Wat te doen bij een klacht? Het kan zijn, dat u een klacht heeft over de school. Het is aan te bevelen stappen in deLees meer


Klokkenluidersregeling Leerplein055

De klokkenluidersregeling is een regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand binnen Leerplein055. De klokkenluidersregeling is niet bedoeld voor persoonlijke klachten vanLees meer