Intern begeleider

Op alle Leerplein055-basisscholen werken kwalitatief goede en goed opgeleide intern begeleiders (ib-er). De intern begeleiders zijn werkzaam op één of twee scholen. Het team vanLees meer


Jaarkalender

Jaarlijks maken we een planning van vakanties, studiedagen en activiteiten. Op die manier is vooraf duidelijk hoe het schooljaar er uit gaat zien. De jaarplanningLees meer


Jaarverslag

Het jaarverslag is ons verantwoordingsdocument over het schooljaar 2021-2022 aan ouders, leerlingen en alle anderen die bij onze school betrokken zijn. Het geeft een beeldLees meer


Kinderdagverblijf De Bongerd

De Bongerd en Doomijn Kinderopvang bieden samen opvang aan voor kinderen van 0-4 jaar bij Kinderdagverblijf De Bongerd. We werken vanuit één team aan dezelfdeLees meer


Kinderopvang en onderwijs

De Bongerd en Doomijn Kinderopvang  De Bongerd werkt samen met Doomijn Kinderopvang volgens een uniek concept waarin onderwijs en kinderopvang nauw samenwerken. We vormen éénLees meer


Klachtenprocedure

Wat te doen bij een klacht? Het kan zijn, dat u een klacht heeft over de school. Het is dan aan te bevelen om stappenLees meer


Klokkenluidersregeling Leerplein055

De klokkenluidersregeling is een regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand binnen Leerplein055. De klokkenluidersregeling is niet bedoeld voor persoonlijke klachten vanLees meer


Korte introductie van onze school

De Bongerd is een school waar leerkrachten alle leerlingen en ouders kennen, waar normen en waarden hoog in het vaandel staan, waar de sfeer goedLees meer


Landelijke geschillencommissie

Onderwijsgeschillen Postbus 85191 3508  AD Utrecht Telefoon: 030 – 280 9590 (09.30 – 16.00 uur) info@onderwijsgeschillen.nl website Onderwijsgeschillen – informatie voor ouders en verzorgers