Buitenschoolse opvang (VSO en BSO)

Buitenschoolse opvang De Bongerd

De Bongerd en Doomijn Kinderopvang bieden samen buitenschoolse opvang aan voor kinderen van 4 – 13 jaar. De opvang vindt plaats in onze school. BSO De Bongerd is een complete plek waarbij we door korte lijntjes met elkaar en school intensief samenwerken. Samen met kinderdagverblijf De Bongerd bieden we kinderen een doorgaande leerlijn van 0-13 jaar op OBS De Bongerd.

Voorschoolse opvang

Uw kind is welkom op de voorschoolse opvang vanaf 07.30 uur. De kinderen kunnen rustig de dag opstarten onder begeleiding van de pedagogisch medewerkers. Er is ruimte om lekker een boekje te lezen, wat te knutselen, een spelletje te doen etc. Belangrijk is dat het een ontspannen moment is, voordat de school begint om 8.30 uur. De kinderen worden door de pedagogisch medewerker naar de klas gebracht.

Dit maakt BSO De Bongerd bijzonder

Na een volle schooldag kunnen de kinderen op ontdekking in de bso. Opladen of ontladen, rondrennen of relaxen. De kinderen krijgen de ruimte en vinden altijd een nieuwe uitdaging. De medewerkers zorgen voor verrassend en inspirerend vermaak. Natuurlijk verliezen zij daarbij het pedagogisch element niet uit het oog. Want opgroeien en wijzer worden stopt niet als de bel gaat aan het einde van de schooldag. De wereld heeft immers meer te bieden.

Doomijn Kinderopvang werkt vanuit één team aan dezelfde thema’s zowel in het onderwijs als de kinderopvang met veel aandacht voor cultuur, sport en recreatie. Dit maakt de stap naar de basisschool straks klein. De leidsters en kinderen gaan samen op pad in de stad en de natuur. Alles in overleg met de kinderen. Want zij maken hun eigen dag. Op de woensdagen en vrijdagen gaan we samen naar Adventure bso De Maten. Bij de Adventure bso ligt de nadruk op buiten spelen en op ontdekking gaan in de natuur.

Meer informatie

Voor meer informatie over BSO de Bongerd of over de voorschoolse opvang, kunt u bellen met Ellen Roos (manager, Doomijn Kinderopvang) via telefoonnummer 06-18134735 of mail naar mailto:e.roos@doomijn.nl. De openingstijden van de BSO vindt u op de website van BSO De Bongerd. U kunt op www.doomijn.nl kijken voor de tarieven.