Kinderdagverblijf De Bongerd

De Bongerd en Doomijn Kinderopvang bieden samen opvang aan voor kinderen van 0-4 jaar bij Kinderdagverblijf De Bongerd. We werken vanuit één team aan dezelfde thema’s zowel in het onderwijs als de kinderopvang, met veel aandacht voor cultuur, sport en recreatie. Dat maakt de stap naar de basisschool straks klein. Binnen het gebouw delen we de hal en een lokaal voor het kinderdagverblijf. We maken gebruik van elkaars ruimtes in ons activiteitenaanbod en delen een gemeenschappelijke buitenruimte voor de school en bso. Het kinderdagverblijf heeft een eigen uitdagende tuin.

Peuterplus programma

Samen bieden wij kinderen die op het kinderdagverblijf zitten vanaf drie jaar de gelegenheid om spelenderwijs al aan te sluiten bij de kleuters in De Bongerd met ons 3+ programma. Dit programma is er voor kinderen die in de toekomst instromen bij basisschool De Bongerd. Zij bezoeken de kleutergroep in de school. Op die manier werken we aan ons doel: maatwerk voor ieder kind. Kinderen die al toe zijn aan meer uitdaging bieden we op deze manier die kans. De pedagogisch medewerker werkt nauw samen met de leerkracht en stemmen af over het aan te bieden programma en de ontwikkeling van de kinderen.

Meer informatie

Meer informatie

Voor meer informatie over kinderdagverblijf De Bongerd kunt u bellen met Ellen Roos (manager, Doomijn Kinderopvang) via telefoonnummer 06-18134735 of mail naar mailto:e.roos@doomijn.nl. De openingstijden vindt u op de website van kinderdagverblijf De Bongerd.