Diversiteit en seksualiteit

Op school maken leerlingen kennis met elkaars verschillende achtergronden en culturen. Dat omvat ook opvattingen over diversiteit en seksualiteit. Dit vraagt om sociale competenties vanLees meer


E-mail nieuwsbrief Bongerdflits

Onze nieuwsbrief is De Bongerdflits. We versturen deze bijna iedere vrijdag via Parro naar de ouders. Belangstellenden kunnen zich ook aanmelden voor de maillijst. ULees meer


Eindtoets en referentieniveaus

Ieder jaar nemen de leerlingen van groep 8 deel aan de Centrale Eindtoets. Hieronder ziet u de resultaten van de afgelopen drie afnames. In 2019-2020Lees meer


Gebruik van foto- en filmopnames

Foto’s en video’s van leerlingen, ouders en medewerkers zijn persoonsgegevens. Beelden mogen daarom niet zonder toestemming gedeeld of gepubliceerd worden. Het publiceren van foto’s ofLees meer


Gemeente Apeldoorn

Bezoekadres: Marktplein 1 7311 LG Apeldoorn Postadres: Postbus 9033 7300 ES Apeldoorn telefoon: 14 055 (bereikbaar van 8.00 uur tot 17.00 uur) www.apeldoorn.nl/contact 


Gescheiden ouders

Gescheiden ouders: hoe gaat school hiermee om? Elke school krijgt wel te maken met gescheiden ouders van leerlingen. Een scheiding is een ingrijpende gebeurtenis voorLees meer


GMR

De GMR vervult een belangrijke taak. De GMR is voor alle school-overstijgende zaken de gesprekspartner van het college van bestuur van Leerplein055, de GMR-leden nemenLees meer


Groepen 2022/2023

De verdeling van de teamleden voor schooljaar 2022/2023 is als volgt Groep 1/2 Juf Jolien (maandag, dinsdag en vrijdag) en juf Jolanda (woensdag en donderdag)Lees meer


Hoofdluis

Binnen de school is een groep ouders actief als hoofdluiswerkgroep. We streven hierbij naar twee ouders per klas. Deze werkgroep controleert direct na iedere vakantieLees meer