Schooltijden

Op onze school werken we met  het vijf-gelijke-dagen-model.  Dit betekent dat kinderen van 8.30 uur tot 14.00 uur naar school gaan. Hierdoor is er geen verschil meer tussen de diverse groepen. Verder betekent dit, dat het dagritme voor de kinderen de hele week gelijk is. Dit zorgt voor rust, structuur en duidelijkheid.

Omdat steeds meer scholen overgaan naar dit model, zullen ook andere organisaties-(zwemles, sportverenigingen e.d.) hun begintijd aanpassen. In het begin zal het nog wel even wennen zijn. Ervaring van andere scholen leren, dat kinderen, ouders en team snel gewend zijn aan het nieuwe ritme. En voor kinderen die er in het begin nog even moeite mee hebben, is er altijd maatwerk mogelijk.