Methodes

U mag er van uit gaan dat wij onze belangrijkste opdracht goed uitvoeren, namelijk het verzorgen van onderwijs van hoge kwaliteit, waarbij het behalen van de kerndoelen (Ministerie van Onderwijs) het basisdoel is.  We gebruiken hiervoor de volgende methoden:

Nederlandse taal en Spelling
methode: Staal

Aanvankelijk lezen
methode: Veilig Leren Lezen (de Kim-versie)

Voortgezet technisch lezen
methode: Lekker Lezen

Begrijpend lezen
methode: Nieuwsbegrip XL

Rekenen en wiskunde
methode: Pluspunt 4

Schrijven
methode: Pennenstreken blokletters

Engels
methode: Join in

Lichamelijke oefening
methode: Basislessen bewegingsonderwijs

Aardrijkskunde, Geschiedenis en Biologie
methode: De Zaken van Zwijsen

Sociaal Emotionele vorming/burgerschap
methode: Kwink

Kunst en Cultuur
Kunstcircuit, kunstmenu, excursies en thema’s