Methodes

U mag er van uit gaan dat wij onze belangrijkste opdracht goed uitvoeren, namelijk het verzorgen van onderwijs van hoge kwaliteit, waarbij het behalen van de kerndoelen (Ministerie van Onderwijs) het basisdoel is.  We gebruiken hiervoor de volgende methoden:

Nederlandse taal
methode: Taal in Beeld en Spelling in Beeld

Aanvankelijk lezen
methode: Veilig Leren Lezen (de Kim-versie)

Voortgezet technisch lezen
methode: Lekker Lezen

Begrijpend lezen
methode: Nieuwsbegrip XL

Rekenen en wiskunde
methode: Pluspunt

Schrijven
methode: Pennenstreken blokletters

Engels
methode: Groove.me

Lichamelijke oefening
methode: Basislessen bewegingsonderwijs

Aardrijkskunde, Geschiedenis en Biologie
methode: De Zaken van Zwijsen

Sociaal Emotionele vorming
methode: Beter omgaan met jezelf en de ander

Kunst en Cultuur
Kunstcircuit, kunstmenu, excursies en thema’s