HVO en GVO en IGVO

Humanistisch vormingsonderwijs

Ieder jaar bieden we ouders die hiervoor belangstelling hebben de mogelijkheid hun kinderen op te geven voor HVO (humanistisch vormingsonderwijs) voor de groepen 4 tot en met 8. Bij voldoende belangstelling zal via het Dienstencentrum GVO en HVO  gezocht worden naar een leerkracht. Zie ook www.gvoenhvo.nl

Tijdens de HVO lessen wordt gewerkt aan de hand van thema’s. In de lessen wordt gepraat met elkaar, er wordt geluisterd en aan werkbladen gewerkt. De onderwerpen zijn ‘jij’, ‘jij en de ander’ en ‘jij en de wereld’. Het is belangrijk dat je je eigen mening probeert te vertellen.

Het is op dit moment nog niet duidelijk wie de HVO-lessen gaat geven.

Godsdienst- en levensbeschouwelijk onderwijs

Op dezelfde wijze bieden we ouders die hiervoor belangstelling hebben de mogelijkheid hun kinderen op te geven voor Bijbelonderwijs voor de groepen 4 tot en met 8. Bij voldoende belangstelling zal via het Dienstencentrum GVO en HVO  gezocht worden naar een leerkracht. Zie ook www.gvoenhvo.nl.

In de lessen wereldoriëntatie besteden we ook aandacht aan wereldgodsdiensten en bijbehorende feesten.

In het schooljaar starten we weer met deze lessen in de diverse groepen. Meer hierover in de Bongerdflits, onze nieuwsbrief.

De GVO-lessen worden gegeven door Hemera de Roo

 Islamitisch GVO 

Bij de lessen islamitisch vormingsonderwijs maakt uw kind kennis met de basisbeginselen van de islam en belangrijke religieuze gebeurtenissen zoals de feesten. De kinderen leren om zelfstandig te denken, open te staan en respect te hebben voor andersdenkenden en andersgelovigen. In het lesmateriaal vormen acht islamitische basiswaarden de inhoudelijke kern: hulpvaardigheid, gastvrijheid, individuele verantwoordelijkheid, nederigheid, leergierigheid, respect, vergevingsgezindheid en het nakomen van beloftes. Op deze manier ontvangt uw kind onderwijs over de islamitische geloofsleer (aqieda), de geloofspraktijk (‘ibada) en ethiek (achlaaq).