HVO en GVO

Humanistisch vormingsonderwijs

Ieder jaar bieden we ouders die hiervoor belangstelling hebben de mogelijkheid hun kinderen op te geven voor HVO (humanistisch vormingsonderwijs) voor de groepen 4 tot en met 8. Bij voldoende belangstelling zal via het Dienstencentrum GVO en HVO  gezocht worden naar een leerkracht. Zie ook www.gvoenhvo.nl

Tijdens de HVO lessen wordt gewerkt aan de hand van thema’s. In de lessen wordt gepraat met elkaar, er wordt geluisterd en aan werkbladen gewerkt. De onderwerpen zijn ‘jij’, ‘jij en de ander’ en ‘jij en de wereld’. Het is belangrijk dat je je eigen mening probeert te vertellen.

De HVO-lessen worden gegeven door Francis Faken

Godsdienst- en levensbeschouwelijk onderwijs

Op dezelfde wijze bieden we ouders die hiervoor belangstelling hebben de mogelijkheid hun kinderen op te geven voor Bijbelonderwijs voor de groepen 4 tot en met 8. Bij voldoende belangstelling zal via het Dienstencentrum GVO en HVO  gezocht worden naar een leerkracht. Zie ook www.gvoenhvo.nl.

In de lessen wereldoriëntatie besteden we ook aandacht aan wereldgodsdiensten en bijbehorende feesten.

In het schooljaar starten we weer met deze lessen in de diverse groepen. Meer hierover in de Bongerdflits, onze nieuwsbrief.

De GVO-lessen worden gegeven door Hemera de Roo