Dit jaar onder de aandacht

Kan het beter? Moet het anders? In een snel veranderende samenleving moet een school kunnen meebewegen. De Bongerd kan dat en wij willen graag dat veranderingen ook verbeteringen zijn.  Voor het nieuwe schooljaar ligt de focus vooral op:

  1. Bouwen aan één lijn in het didactisch handelen
  2. Zicht op ontwikkeling
  3. Start met Engels van groep 1 t/m 8
  4. Heroriëntatie op het gebruik van iPads
  5. Beredeneerd aanbod voor de leerjaren 1 en 2
  6. Invoering nieuwe rekenmethode
  7. Invoering nieuwe begrijpend/technisch lezen methode
  8. Vasthouden aan positief pedagogisch klimaat