Dit jaar onder de aandacht

Kan het beter? Moet het anders? In een snel veranderende samenleving moet een school kunnen meebewegen. De Bongerd kan dat en wij willen graag dat veranderingen ook verbeteringen zijn.  Voor het nieuwe schooljaar ligt de focus vooral op:

  1. Vasthouden van één lijn in het didactisch handelen
  2. Zicht op ontwikkeling verder tot uitvoer brengen
  3. Engels implementeren van groep 1 t/m 8
  4. Wereldoriëntatie opnieuw vormgeven
  5. Met Sprongen vooruit voor rekenen inzetten naast de nieuwe methode Pluspunt 4.
  6. Inzetten op een doorgaande lijn van technisch lezen
  7. Methode voor Studerend lezen onder de loep nemen
  8. Vasthouden aan positief pedagogisch klimaat