Dit jaar onder de aandacht

Kan het beter? Moet het anders? In een snel veranderende samenleving moet een school kunnen meebewegen. De Bongerd kan dat en wij willen graag dat veranderingen ook verbeteringen zijn.  Nu de sterrenschoolontwikkeling per juni 2020 is stopgezet ligt de focus vooral op:

  1. Bouwen aan één lijn in het didactisch handelen
  2. Zicht op ontwikkeling
  3. Beredeneerd aanbod voor de leerjaren 1 en 2
  4. Invoering nieuwe spelling- en taalmethode
  5. Verbeteren van de resultaten begrijpend lezen
  6. Vasthouden aan positief pedagogisch klimaat