Schoolfotograaf

Elk jaar komt op onze school de schoolfotograaf om foto’s te maken van de groepen en individueel van de leerlingen. U bent uiteraard niet verplicht deze foto’s af te nemen. Dit jaar komt de schoolfotograaf al op woensdag 8 september 2021. Via het calamiteitenformulier kunt u aangeven of u toestemming geeft voor het maken van foto’s door de schoolfotograaf en eventuele publicatie.