Schoolfotograaf

Elk jaar komt op onze school de schoolfotograaf om foto’s te maken van de groepen en individueel van de leerlingen. U bent uiteraard niet verplicht deze foto’s af te nemen. Dit jaar komt de schoolfotograaf al op maandag 26 september 2022. Wilt u dat uw kind niet op de (groeps)foto gaat, kan u dit van tevoren aangeven bij de leerkracht.