Vertrouwenspersoon binnen de school

Op onze school is juf Jolanda Mossing Holsteijn de interne vertrouwenspersoon. U kunt haar bereiken op telnr. 055-5337009 op woensdag, donderdag en vrijdag (na schooltijd) of via de mail jmossingholsteijn@leerplein055.nl.