Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

De jeugdarts en jeugdverpleegkundige werken vanuit het CJG en komen regelmatig op de school van uw kind. U kunt de jeugdverpleegkundige ontmoeten op een gezamenlijke ouderavond, inloopspreekuur of themabijeenkomst. De school kan u vertellen wanneer u de jeugdverpleegkundige op school kunt ontmoeten.

De gezondheid van uw kind volgen

Het CJG volgt de groei en ontwikkeling van uw kind. Vanaf de geboorte van uw kind bent u op het consultatiebureau geweest bij de jeugdverpleegkundige en jeugdarts. Ook op de basisschool ziet uw kind regelmatig de jeugdverpleegkundige.

In het jaar dat uw kind 5 jaar is, wordt u uitgenodigd om samen naar het CJG te komen voor het gezondheidsonderzoek 5-jarigen. Bij de uitnodiging krijgt u een aantal vragenlijsten toegestuurd om thuis alvast (digitaal via Mijn Kind dossier) in te vullen. De jeugdverpleegkundige meet en weegt uw kind en bespreekt de groei, ontwikkeling en gezondheid. Ook wordt er een ogentest en gehoortest gedaan. De algemene logopedische screening wordt sinds augustus 2019 ook geïntegreerd in het gezondheidsonderzoek op het CJG. U kunt uw vragen stellen en eventuele zorgen over groei of ontwikkeling delen. Eventueel maakt het CJG nog een extra afspraak met u / uw kind met de jeugdverpleegkundige, jeugdarts of logopediste van het CJG.

Ook als uw kind in groep 7 zit wordt u uitgenodigd om samen met uw kind naar het CJG te komen. De jeugdverpleegkundige meet en weegt uw kind. Ook tijdens dit onderzoek neemt het CJG de tijd om uw vragen te stellen of eventueel uw zorgen te delen. Ook bespreken zij de lichamelijke veranderingen van uw kind in de (komende) puberteit.

Kernteam

Maakt u of de leerkracht van uw kind zich zorgen over uw kind? Vraag dan gerust via de IB-er van school advies aan het kernteam. In dit kernteam zitten verschillende professionals. Zij kijken op een aantal verschillende vlakken met u/ uw kind mee. Samen kunnen jullie bespreken en bekijken wat er eventueel nodig is aan advies, hulp, ondersteuning of zorg.

Het CJG bij u in de buurt

In Apeldoorn zijn vier Centra voor Jeugd en Gezin waar u terecht kunt met vragen over gezondheid, opvoeden en opgroeien. Zo is er altijd eentje in de buurt. U kunt er binnenlopen voor vragen en informatie. De professionals die in het CJG werken bieden hulp op maat of helpen bij het zoeken naar de juiste instanties die u en uw kind verder kunnen helpen.

info@cjgapeldoorn.nl

055 357 88 75 (dagelijks van 8.30 – 17.00 uur)

www.cjgapeldoorn.nl