Toelating/handhaving van leerlingen

De basisscholen van de schoolbesturen Leerplein055, PCBO Apeldoorn en de Veluwse Onderwijsgroep gaan in 2022 over op een gezamenlijke vorm van aanmelding en plaatsing voor toekomstige vierjarigen; het toelatingsbeleid basisscholen Apeldoorn. Hiermee komt een einde aan de verschillende regelingen per wijk of school. Voor kinderen die vanaf 1 mei 2019 geboren zijn, gaat dit gelden.  

Door deze nieuwe manier van aanmelding en plaatsing heeft elk kind onder gelijke omstandigheden een gelijke kans op een basisschool van voorkeur. Kinderen kunnen zo veel mogelijk in de omgeving van hun huis naar een basisschool en ouders kunnen elke basisschool in Apeldoorn kiezen.  

Meer informatie over het toelatingsbeleid leest u hier

Regels omtrent schorsing of verwijdering

Als een leerling op de school is ingeschreven, gelden er schoolregels. Ieder kind moet veilig naar school kunnen gaan. Scholen vragen leerlingen en ouders zich te houden aan de op school geldende regels op het gebied van orde, rust, veiligheid en fatsoen. Binnen Leerplein055 is in het handboek De Veilige School, een procedure opgenomen voor de uitzonderlijke situatie omtrent het schorsen of verwijderen van leerlingen. Op verzoek kan de schooldirecteur deze procedure aan ouders uitreiken.