Taken en functies team

Op onze school zijn de volgende mensen werkzaam: directeur, intern begeleider, groepsleerkrachten en een schoolmedewerker.

Echter, naast de functie van groepsleerkracht is er nog een groot aantal taken te vervullen. Via het taakbeleidsplan wordt jaarlijks bekeken hoe de verdeling van werkzaamheden zal zijn, echter wij hechten aan een stabiel patroon, zeker op het gebied van Interne Begeleiding en ICT, waarvoor de betreffende mensen al de nodige cursussen hebben gevolgd en zich nog voortdurend laten scholen en bijscholen.

We noemen enkele aanvullende taken die groepsleerkrachten vervullen:

Kunst en cultuurcoördinator
Jolanda Mossing-Holsteijn & Jolien Heij-Glazenburg

Schoolopleider (v/h OIDS)
Elja Warries

Coördinator Sociaal-emotioneel
Mirjam Magré

Bedrijfshulpverlener (BHV)
Ivonne van Burik, Lisanne Wittenhorst, Dionne de Vries, Jolanda Mossing-Holsteijn & Marlette van der Kaa

ICT-coördinator
Dionne de Vries

Rekencoördinator

Kwaliteitscoördinator
Magda Fleurke

Contactpersoon machtsmisbruik en seksuele intimidatie
Jolanda Mossing Holsteijn

Lid MR
 Jolanda Mossing Holsteijn, Elja Warries en Lisanne Wittenhorst