Taken en functies team

Op onze school zijn de volgende mensen werkzaam: directeur, intern begeleider, groepsleerkrachten en een schoolmedewerker.

Echter, naast de functie van groepsleerkracht is er nog een groot aantal taken te vervullen. Via het taakbeleidsplan wordt jaarlijks bekeken hoe de verdeling van werkzaamheden zal zijn, echter wij hechten aan een stabiel patroon, zeker op het gebied van Interne Begeleiding en ICT, waarvoor de betreffende mensen al de nodige cursussen hebben gevolgd en zich nog voortdurend laten scholen en bijscholen.

We noemen enkele aanvullende taken die groepsleerkrachten vervullen:

Kunst en cultuurcoördinator
Elja Warries

Schoolopleider (v/h OIDS)
Elja Warries

Gedragsspecialist en coördinator PBS
Marinde van de Giessen

Bedrijfshulpverlener (BHV)
Ivonne van Burik, Marinde van de Giessen en Dionne de Vries

ICT-coördinator
Vacature

Rekencoördinator
Jolien Heij- Glazenburg

Intern Begeleider
Saskia Speksnijder 

Contactpersoon machtsmisbruik en seksuele intimidatie
Jolanda Mossing Holsteijn

Lid MR
 Jolanda Mossing Holsteijn, Mirjam Magré en Lisanne Wittenhorst