Mensen in de school

Leerkrachten
Onze school heeft acht leerkrachten die allemaal geheel of gedeeltelijk in vaste dienst zijn.

Door overheidsmaatregelen , maar ook doordat medewerkers parttime werken of door de inzet van stagiaires, is het zo dat de meeste kinderen te maken hebben met meerdere leerkrachten. Mocht een leerkracht ziek worden proberen we de vervanging te regelen met, voor de kinderen, bekende invallers. Wanneer een groep wordt waargenomen door een vervanger, ligt het programma al klaar. Per groep wordt namelijk een klassenmap bijgehouden, waarin wordt aangegeven welke lesstof al is verwerkt en wat het programma voor de komende dag(en) is. Het lesprogramma ondervindt op die manier zo min mogelijk onderbrekingen.

Schoolmedewerker
We hebben één schoolmedewerker in dienst. Zij is verantwoordelijk voor o.a. de conciërgetaken, het reilen en zeilen van de school op huishoudelijk gebied, mede organiseren van een aantal activiteiten, contacten met leveranciers e.d.. Leerlingen en ouders kunnen ook altijd bij haar terecht met een vraag. Zij is alle ochtenden aanwezig.

Stagiaires
Als opleidingsschool hebben wij uiteraard veel studenten in huis. Dit kunnen studenten van de PABO zijn, maar ook studenten van het ROC. In principe kunnen deze studenten worden ingezet in alle groepen. Tijdens hun stage worden zij begeleid door de leerkrachten en door onze eigen opleider. Stages kunnen enorm variëren in intensiteit: van enkele dagen meekijken tot zelfstandig een groep begeleiden.

Op onze school kan ook een LIO leerkracht werkzaam zijn. Dit is een pabo student die tijdens de laatste stage van de opleiding, zelfstandig als leerkracht voor een groep staat. De eindverantwoordelijkheid ligt uiteraard bij de groepsleerkracht.

Overige mensen in de school
Op onze school kunnen ook mensen werkzaam zijn die godsdienstles, Islamitisch goedsdienstonderwijs of humanistisch vormingsonderwijs geven vanaf groep 4. Dat is dit schooljaar ook weer het geval. Daarnaast zijn er ook regelmatig gastlessen over diverse onderwerpen.