Directie

De heer Frans de Heus is directeur van De Bongerd. Hij heeft de algemene leiding en draagt de eindverantwoordelijkheid. Bij afwezigheid wordt hij vervangen door de intern begeleider, mevrouw Saskia Speksnijder.

De heer De Heus heeft de dagelijkse leiding van de school en is voor u het eerste aanspreekpunt binnen de school. Onze school is onderdeel van Leerplein055, Stichting voor openbaar basisonderwijs in Apeldoorn. Binnen de beleidskaders van Leerplein055 is de schooldirecteur verantwoordelijk voor de algemene organisatie en de onderwijskundige inhoud van de school.

De directeur is van maandag tot en met donderdag bereikbaar op school.