Directie

Meester Jelle Admiraal is directeur van De Bongerd. Hij heeft de algemene leiding en draagt de eindverantwoordelijkheid. Bij afwezigheid wordt hij vervangen door de intern begeleider, juf Magda Fleurke.

Onze school is onderdeel van Leerplein055, Stichting voor openbaar basisonderwijs in Apeldoorn. Binnen de beleidskaders van Leerplein055 is de schooldirecteur verantwoordelijk voor de algemene organisatie en de onderwijskundige inhoud van de school.