nieuwsbrief Sterrenschool De Bongerd20 mei 2020
Nog even...

Nog even...

In de afgelopen maanden hebben we grote stappen gezet in het thuisonderwijs. Google Classroom, Meet en Teams zijn inmiddels bij iedereen dagelijkse kost geworden. Inmiddels zijn nu ook al gewend aan halve klassen onderwijs.  Anderhalve meter, handen vaker wassen, buitendeur gebruiken, geen ouders op het plein en kinderen dragen zelf hun tas naar de klas. Wij zijn heel trots dat het goed gaat met het naleven van al die afspraken door kinderen en door ouders! Alhoewel het afstand houden tussen leerkrachten en kinderen bij de jongste kinderen vrijwel niet uitvoerbaar lijkt. Inmiddels komt de volgende stap er aan en gaan we per 8 juni weer helemaal open. Wat dat precies betekent voor de afspraken met kinderen, het team en de ouders is op dit moment nog niet duidelijk. Hierover zullen medio volgende week nieuwe richtlijnen volgen. We hebben nu eerst twee dagen  vrij i.v.m. Hemelvaart, daarna gaan we een week voor 50% naar school en dan is het Pinksteren. Op dinsdag 2 juni is er al eerder een extra vrije dag gepland en op woensdag 3 juni hebben we al eerder een studiedag gepland.

We wensen iedereen zonnige dagen! 

Toetsen en rapporten

Toetsen en rapporten

Zoals u weet worden kinderen vanaf groep 3 jaarlijks 2 x getoetst volgens het LVS (Leerling Volg Systeem). Op het  M moment in januari/februari en het E moment in juni. De E toetsten zullen wij, conform het advies van Leerplein055, pas in september 2020 afnemen. Dat geeft ons de gelegenheid om in de periode naar de zomervakantie toe, onze volledige aandacht te richten op de groep en kinderen. We zullen in deze periode gedoseerd de methode gebonden toetsten afnemen om zo inzicht te krijgen in de mate van beheersing van de lesstof. De toetsen van het LVS meten vaardigheden, en is op dit moment minder wenselijk. We maken voor groep 3 deels, een uitzondering. Om de voortgang van het technisch lezen goed te kunnen volgen nemen we wel Avi en DMT af. Dit zullen we begin juli doen. Alle andere LVS toetsen krijgen ook zij in september. 

Ook bij groep 7 nemen we eind juni de LVS toetsen af. Deze groep leerlingen krijgt in de tweede week van het nieuwe schooljaar het voorlopig schooladvies voor het VO. De uitslagen van deze toetsen geven ons en de kinderen inzicht in doelen waar nog aan gewerkt kan worden in groep 8. De interpretatie van de uitslagen zal wel anders zijn, dan in de normale situatie.

Natuurlijk wordt ook dit schooljaar afgesloten met een rapport. Dit rapport zal enigszins anders zijn dan anders. Zo ontbreken dus de uitslagen van de LVS toetsen. Daarnaast kunnen de uitslagen van de methodegebonden afwijken van de verwachtingen. Doordat leerlingen 8 weken ander onderwijs hebben gevolgd dan in de normale situatie, is het mogelijk dat kinderen nog niet op het “gewenste” niveau zijn. Zoals hierboven al beschreven staat, zullen de leerkrachten de komende periode gebruiken om hier inzicht in te krijgen en daar waar mogelijk het onderwijsaanbod aan te passen aan de behoefte per kind.

Als u hierover vragen heeft, dan horen we dat graag drorije@leerplein055

Kinderdagverblijf

Kinderdagverblijf

Wat fijn dat je er weer bent! Dit hebben we afgelopen anderhalve week vaak gezegd, want wat hebben we de kinderen gemist! Gelukkig hebben we in de weken dat we niet op het kdv waren, wel contact gehouden. Dit dmv filmpjes, foto’s en verhaaltjes. Nu mogen we weer met onze vriendjes en vriendinnetjes

 

Weer terug naar de BSO!

Weer terug naar de BSO!

Terug naar school betekent ook weer terug naar de BSO! De groepen zijn nu iets kleiner en anders van samenstelling, maar wat fijn om iedereen weer te zien. Omdat ouders niet in school komen is er een fijne oplossing gevonden door de BSO onder te brengen in het stiltelokaal. We hebben de groep gezellig ingericht en genieten van het gebruik van deze ruimte. Alle kinderen hebben nu de mogelijkheid om lekker buiten te spelen in het zicht van de pm-ers (pedagogisch medewerkers). Eva en Elif zijn ondertussen ook goed ingewerkt, zij zullen ook de vaste gezichten van onze BSO worden.

 

Groep 1/2: Roodborstje

Groep 1/2: Roodborstje

Wat fijn dat we weer begonnen zijn op school. De kinderen waren heel blij om elkaar weer te zien. We waren allemaal snel gewend en deden het hartstikke goed zonder papa of mama in de klas.We zijn trots op jullie. We hebben heerlijk (buiten)gespeeld, gekletst, geknutseld en gedanst met elkaar. Op de dagen dat we niet op school zijn dan werken en spelen we thuis zoals we dat al deden. De juffen krijgen gelukkig nog steeds foto's van het gemaakte werk van de kinderen thuis en we zien elkaar ook in google meet, heel leuk vinden we dat! Nu zijn we bezig met het thema 'het lichaam'. Iedere week zetten de juffen nieuwe ouderlessen open in onderbouwd voor thuis. We hopen dat iedereen op deze manier weer een beetje zijn draai kan vinden en we wachten nog even af hoe het straks verder gaat.

 

Groep 2/3: de Pimpelmeesjes.

Groep 2/3: de Pimpelmeesjes.

Pffff,  dat waren 8 weken niet naar school en dat is best lang.  Maar we zijn weer begonnen en de eerste week zit er al weer op! Wat was het leuk om iedereen weer te spreken en te zien. Het is weer als vanouds, al is de groep wel kleiner en dat is ook wel weer fijn. Juf Jamie is met groep 3 veel bezig met herhaling van de lesstof. Hierbij maken we veel gebruik van reken- en taalspelletjes. Juf Elja werkt met groep 2 aan de leerdoelen van Onderbouwd en is veel met het thema “ons lichaam” bezig. Verder is er in de hele groep veel aandacht voor het sociale aspect, we gymmen samen op het veld, kiezen in de hoeken en zijn lekker aan het verven en knutselen. De structuur van de dag hebben we zoveel mogelijk proberen te laten zoals het was. Dit ging vanaf het begin al heel goed. Ook kennen de kinderen de ‘corona’ regels erg goed en helpen we elkaar met z'n allen eraan herinneren. Het blijft immers een bijzondere tijd, maar iedereen past zich goed aan.…

 

Groep 4/5: Wielewaal

Groep 4/5: Wielewaal

Eindelijk was het zover. We mochten weer naar school. Nog wel met halve klassen, maar heel erg fijn om weer naar school te kunnen en mogen gaan. Jullie kwamen allemaal enthousiast weer binnen. Blij om elkaar te zien en ik werd er blij van om jullie te zien! Wat heb ik jullie allemaal de afgelopen tijd gemist, zeg! Het was weer even wennen aan deze nieuwe situatie. 2 dagen naar school en de rest van dagen thuis aan het werk. Veel dingen in de klas zijn hetzelfde gebleven. Er waren ook een aantal dingen anders, maar jullie waren ook daar snel aan gewend. We hebben de structuur van een schooldag zoveel mogelijk weer opgepakt. De meeste kinderen vonden het fijn om weer lekker aan het werk te gaan op school met taal, rekenen, lezen en spelling. Daarnaast hebben we ook samen spellen gespeeld, gepraat, gesport en geknutseld.  We hebben samen een fijne start gemaakt.

 

Groep 5/6: Goudvink

Groep 5/6: Goudvink

“Het is een gekke tijd voor ons allemaal. Het is leuk om naar school te gaan en kinderen te zien. Normaal is het heel erg druk in de klas. En is het ook heel erg gezellig. Maar toch is het jammer dat we niet met de hele klas naar school gaan. Nu zijn er heel weinig kinderen en moeten we anderhalve meter afstand van de juf houden en dat is echt niet leuk. Het is jammer dat sommige kinderen niet naar school komen. Omdat hun ouders behoren tot de risicogroep. We schrijven briefjes naar elkaar en plakken die op een poster. We hopen dat Corona  snel overgaat en dat we weer tegelijk naar school kunnen!”

Groeten Emma O., Divya en Stijn

.

Groep 7/8: Bosuil en IJsvogel

Groep 7/8: Bosuil en IJsvogel

Op vrijdag 8 mei hebben we online de nieuwe regels/afspraken met elkaar besproken in de Google Classroom. Hierdoor wist iedereen goed waar hij/zij aan toe was de 1ste schooldag en hoefden we daar weinig extra aandacht aan te besteden.  We hebben de kinderen zo verdeeld dat ze 1x juf Diny en 1x juf Marinde hebben.  Op maandag/dinsdag wordt de nieuwe weektaak besproken en nemen ze de materialen mee voor de desbetreffende taak. Het is de bedoeling dat de ingevulde materialen weer mee terug komen, zodat we die samen kunnen bespreken. Mochten er tussendoor vragen/onduidelijkheden zijn dan is er iedere dag een juf/meester aanwezig in het online klaslokaal. Op maandag t/m woensdag is dat 15.00 uur (groep 7) en 15.30 uur (groep 8). Op donderdag en vrijdag is deze mogelijkheid er om 11.00 uur (groep 7) en 11.30 uur (groep 8). 

De kinderen zitten in hun jaargroep en dan met de helft van de klas. Ieder kind heeft zijn eigen brievenbus (envelop) in de klas, waar ook post in kan worden gestopt door de andere groep.
Naast de instructies en de verwerking van de basisvakken is er ook veel aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling. Op maandag/dinsdag sluiten we de middag af met buitengym, op donderdag/vrijdag met tekenen/handvaardigheid.
We vinden het fijn dat we elkaar weer live kunnen zien en de dagen vliegen voorbij!

Jarige kinderen

Jarige kinderen

De volgende kinderen zijn binnenkort jarig:

MEI

 

Groep

21

Jaydin   (2009)

 IJsvogel

23

Lars   (2014)

 Pimpelmees

25

Bodine   (2011)

 Wielewaal

31

Luca   (2010)

 Goudvink

JUNI

 

 

1

Ise   (2011)

 Wielewaal

Van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag!  

 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

De Bongerd is onderdeel van Leerplein055