nieuwsbrief Sterrenschool De Bongerd16 oktober 2019
Algemene ouderavond

Algemene ouderavond

Afgelopen dinsdag was de algemene ouderavond. Er waren ongeveer 27 ouders aanwezig, van wie er 10 in de SOB of de MR zitten. In het eerste gedeelte van de avond werden de jaarverslagen van de SOB en MR gepresenteerd. De SOB deed dat aan de hand van een interactieve quiz en de MR deed dat met een PREZI. De penningmeester van de SOB legde verantwoording af voor het financieel beleid. Het was goed om te zien en te horen hoe zorgvuldig de SOB omgaat met het geld uit de vrijwillige bijdrage. Helaas blijken er nog ouders te zijn die de bijdrage niet willen betalen. Er werd door de aanwezige ouders opgeroepen, om die ouders met klem te vragen hun bijdrage te voldoen. 

De Medezeggenschapsraad nam afscheid van Mariska Dijk, die nu na een aantal jaren stopt met haar werk voor de MR. Mariska, hartelijk bedankt voor je bijdrage aan onze schoolontwikkeling. Als nieuw lid komt Christie Huizing onze MR versterken.

In het tweede deel van de ouderavond gingen de ouders met een 'bingokaart' de groepen in en kregen daar uitleg over de diverse onderwerpen die in alle groepen spelen. Een veel gehoord geluid van ouders was, dat 'ze het jammer vonden dat er zo weinig ouders waren en dat ze het een zinvolle avond vonden'.

45 jaar

45 jaar

Vandaag vierden we het 45-jarig bestaan van de school! Vanmorgen met een taartje en vanmiddag met een filmmiddag. Het was een gezellige dag en de tompoesjes smaakten heerlijk, SOB bedankt !

 

Gevonden voorwerpen

Gevonden voorwerpen

Morgen liggen er in de grote hal de gevonden voorwerpen. Kijkt u ook even of er iets van uw kind bij is ?

 

Herfstvakantie

Herfstvakantie

Volgende week is het herfstvakantie.  Op maandag 28 oktober zijn we er weer allemaal. We wensen iedereen een mooie zonnige week.

 

Staking woensdag 6 november

Staking woensdag 6 november

Op woensdag 6 november staakt 'het onderwijs' in Nederland. Wat dat betekent voor onze school, zal u uiterlijk vrijdag via de mail horen.

 

Medisch handelen

Medisch handelen

Wij spannen ons in om ieder kind een plek op onze school te bieden. De kans bestaat daarmee dat medewerkers (vrijwillig) medische handelingen verrichten waartoe zij niet bevoegd en/of opgeleid zijn. Dit is een ongewenste situatie die voor onze medewerkers een onverantwoorde vorm van aansprakelijkheid creëert. Op stichtingsniveau is het besluit genomen dat het personeel van Leerplein055 geen medische handelingen zal verrichten voor onze leerlingen en ook geen medicatie (medicijnen) zal verstrekken of bewaken. Uiteraard willen wij met u meedenken voor het verkrijgen van de juiste (medische) hulp voor uw kind op onze school. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt echter bij ouders/verzorgers. Als handelingen voorheen werden verricht en/of medicijnbewaking/toediening aan de orde was, gaan wij met de ouders van het betreffende kind het gesprek aan en treffen -indien nodig- met hen een overgangsregeling. Het protocol medisch handelen en medicijnverstrekking kan via school opgevraagd worden

 

Afbeelding1

Fietsenstalling

In de afgelopen weken zijn er in het weekend of 's avonds achtergebleven fietsen in het fietsenhok ernstig beschadigd of verdwenen.

Tijdens schooltijd gaat de fietsenstalling op slot, maar na schooltijd blijft hij open. Dat zorgt er ook voor dat kinderen die later op de middag hun fiets nog willen halen er altijd bij kunnen. Maar zelfs met een afgesloten fietsenhok lukt het kinderen naar binnen te glippen. Helaas staan fietsen dus 's avonds en in het weekend niet veilig!

Kinderdagverblijf

Kinderdagverblijf

Wij zijn druk bezig met het ontdekken van de verschillende soorten voertuigen en of ze hard of zacht gaan. Wij hebben maandag raceauto’s en dinsdag verkeerslichten gemaakt. Samen met de kinderen door middel van het boekje “Piep wil oversteken” de verkeerslichten ingekleurd. De kinderen wisten goed te vertellen welke kleuren de verkeerslichten hebben en waar de kleuren voor zijn.

 

Verlof

Verlof

Komende donderdag heeft juf Marinde verlof en zal worden vervangen door juf Wynne. Komende vrijdag heeft juf Lisanne verlof en zal worden vervangen door juf Monique Postma.

 

Unit 1: twee dingen...

Unit 1: twee dingen...

Na de herfstvakantie gaan de kinderen van groep 1 en 2 elke donderdag gymmen ipv elke dinsdag. Dit komt qua rooster beter uit.  Het is fijn als de kinderen op de gymdag kleren en/of schoenen aanhebben die ze makkelijk zelf aan en uit kunnen doen.

Voor het nieuwe project zoeken wij een rode parasol. Als u er één heeft zou u die dan deze week bij juf Esther willen inleveren? Alvast bedankt!

 

Jarige kinderen

Jarige kinderen

De volgende kinderen zijn binnenkort jarig:

OKTOBER

 

 Groep

16

De Bongerd (1974)

 Allen groepen

19

Alieke   (2010)

 Goudvink

20

Thygo   (2011)

 Wielewaal

25

Lorenzo   (2014)

 Roodborstje

28

Fabyan   (2013)

 Pimpelmees

28

Liv   (2014)

 Roodborstje

NOVEMBER

 

 

2

Victoria   (2014)

 Roodborstje

3

Dylan   (2013)

 Pimpelmees

 Van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag!

Imran en Osman worden in de herfstvakantie 4 jaar. Fijne verjaardag en welkom bij de Roodborstjes!  

 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

De Bongerd is onderdeel van Leerplein055