nieuwsbrief Sterrenschool De Bongerd11 september 2019
Back-2-school-party: geslaagd!!!

Back-2-school-party: geslaagd!!!

Heel veel ouders en heel veel kinderen en teamleden lieten afgelopen vrijdag hun gezicht zien. Er was genoeg te eten en drinken en voor de kinderen diverse spellen en twee grote springkussens. De Stichting Ouders van De Bongerd (SOB) had het georganiseerd en dat hebben ze uitstekend gedaan, hartelijk dank namens alle aanwezigen! Vanaf morgen staat een fotoalbum op onze site.

 

Verkiezingen MR

Verkiezingen MR

De medezeggenschapsraad is een wettelijk ingestelde raad. Hierin kunnen ouders en leerkrachten meedenken over het beleid van de school. De MR heeft vaak een adviserende, maar zeker ook wel eens een beslissende rol in beleidszaken. Naast zaken waar je officieel instemmingsrecht over hebt, mag je als MR ook advies uitbrengen. Je kunt veel zaken ter sprake brengen. Het komt er vaak op neer dat er allerlei zaken besproken of bediscussieerd worden. Dit jaar loopt de zittingstermijn van één van de ouders af en zij stelt zich niet herkiesbaar. We zoeken dus een nieuw MR-lid. Heb je interesse, meld je dan aan d.m.v. een mailtje aan juf Monique (mvanleeuwen@leerplein055.nl). Wij zijn altijd blij met mensen die op een positief kritische manier willen meedenken.

Aanmelden kan tot 18 september!

 

Geheugensteun

Geheugensteun

Vrijwel alle ouders hebben het calamiteitenformulier ingeleverd. Veel ouders hebben de laatste vraag op de achterkant open gelaten. Deze ging over de schoolfotograaf en gezien de nieuwe wetgeving vond AVG voor ons van groot belang.

Ook hebben al veel ouders hun bijdrage overgemaakt voor thuisgebruik van de iPads. Als u dat nog vergeten bent, zou het fijn zijn als u dat alsnog z.s.m. doet.

Voor ons als school is de thuisregeling een mogelijkheid om iedereen een persoonlijke iPad te geven. Zonder die regeling is dat voor een basisschool niet haalbaar en zouden we moeten kiezen voor een gedeelde iPad.

De contracten voor het thuisgebruik van de iPads komen binnen. Deze gelden nu alleen voor leerjaar 4.  Mocht u geen gebruik willen maken van deze regeling, zou het fijn zijn als u dat even laat weten. Dit is ook weer voor belang van de uitlevering van de iPads in groep 4, volgende week woensdag.

 

PBS-Kidsteam

PBS-Kidsteam

Woensdag 11 september hadden we Kidsteamvergadering.  Eerst gingen we elkaar leren kennen.  Dat ging supergoed we konden al goed uitleggen waarom we in het kids-team wilden. Toen gingen we kijken wat we al wisten van PBS.  Toen hadden we uiteindelijk een heel schema van waar PBS over ging.  En toen gingen we afspraken maken zoals, de volgende keer op tijd daar zijn. We maken geen regels met het woord niet erin.   En toen gingen in we de ideeënbus kijken en er zat een brief in. Op die brief stond dat er een trofeeënplank in de hal moest komen. Daarna gingen we nog op de foto.  En toen sloten we af.  De ideeënbus staat in de grote hal en doe er vooral ideeën in! Groetjes, Ruben (leerjaar 4) en Lars (leerjaar 7).

 

xxxGroep 4 t/m 8: HVO of GVO?

HVO en GVO

Volgende week donderdag starten weer de lessen Humanistisch Vormingsonderwijs(HVO) en Godsdienstig Vormingsonderwijs (GVO). Juf Francis en juf Hemera zijn er weer helemaal klaar voor.

Voor de kinderen van unit 3 zijn er helaas geen GVO-lessen. Er zijn te weinig kinderen die zich aangemeld hadden.

---
Peuterkleutergroep

Peuterkleutergroep

Vanaf dinsdag 1 oktober zullen we weer van start gaan met de peuterkleutergroep. Wij nemen de oudste peuters mee naar groep 1/2, waar wij de ochtend weer mee zullen draaien. Samen in de kring, samen spelen in de hoeken, samen naar buiten etc. Zo kunnen de peuters, begeleid door juf Karin, alvast proeven van de kleuterklas. Als wij straks 4 jaar zijn en naar groep 1 gaan kennen we de juf, de kinderen en het dagritme al! Dat maakt de stap een stuk minder groot. Heeft u ook interesse gekregen? Vraag gerust naar de mogelijkheden.

Meer lezen.

---
Kinderdagverblijf

Kinderdagverblijf

Afgelopen week hebben de kinderen samen een gebouw gemaakt van de Kapla blokjes. We leggen om de beurt een blokje op de toren. Wat wordt hij hoog!! Verder mochten wij gisteren ook op de foto bij de schoolfotograaf. Best spannend, maar wat ging het goed. Ook zijn we met z’n allen op de groepsfoto geweest.

 

Gouden weken bij de Pimpelmeesjes

Gouden weken bij de Pimpelmeesjes

Wij zijn fijn begonnen na de zomervakantie. Het was wel even wennen hoor, voor sommigen een ander lokaal en andere juffen. Maar dat gaat al heel goed, we leren elkaar steeds beter kennen en weten alles al goed te vinden. De eerste gouden weken besteden we vooral tijd en aandacht aan de afspraken in de groep, aan het samenwerken en spelen. Zie ook het fotoalbum: Gouden weken bij de Pimpelmeesjes

 

---
Start Roodborstjes

Start Roodborstjes

We zijn heerlijk begonnen na de zomervakantie. Wat fijn om elkaar allemaal weer te zien. Wel even wennen, want nu zijn sommige Pimpelmeesjes Roodborstjes geworden en andersom. En natuurlijk ook weer met 'nieuwe' juffen. Langzamerhand weet iedereen zijn eigen plekje te vinden en waar alle spullen mogen staan. Dinsdag, zijn we op de foto gegaan bij de schoolfotograaf , dat was leuk! En we hebben al een mooie verjaardagskalender gemaakt die in de klas hangt. Ook maken we een groepswerk 'wij passen bij elkaar'. Want samen spelen vinden we erg belangrijk. We zijn deze eerste periode vooral heel druk met alle afspraken herhalen, elkaar leren kennen en vooral veel aandacht voor samen spelen. Zie ook het fotoalbum: Gouden weken bij de Roodborstjes

 

Leerjaar 4; iPads uitleveren

Leerjaar 4; iPads uitleveren

Volgende week woensdag worden de iPads aan de kinderen van leerjaar 4 uitgedeeld. We willen dat voor ouders die van de thuisgebruik-regeling gebruik maken, in aanwezigheid van de ouders zelf doen. Dat kan 's morgens van 8.30 uur tot 9.00 uur of 's middags vanaf 13.30 uur. Kinderen krijgen dan een iPad met iPadhoes en oortjes. Van de ouders vragen we dan een handtekening voor ontvangst in goede orde.

 

---
Leerjaar 8: Voorlichtingsavond

Leerjaar 8: Voorlichtingsavond

Op maandagavond 7 oktober is de jaarlijkse voorlichtingsavond voor het VO op het Edison College. In de brief die de kinderen meekrijgen, staat daarover meer informatie.

 

Jarige kinderen

Jarige kinderen

De volgende kinderen zijn binnenkort jarig:

SEPTEMBER

 

Groep

11

Max (2015)

Roodborstje

18

Isabeau   (2014)

 Roodborstje

22

Fien   (2011)

 Wielewaal

Van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag!  

 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

De Bongerd is onderdeel van Leerplein055