nieuwsbrief

 Sterrenschool De Bongerd

27 maart 2019

---
Grote Rekendag: woensdag 3 april

Grote Rekendag: woensdag 3 april

Vorige week plaatsten we al een bericht in de flits over de Grote Rekendag van volgende week woensdag. Als u nog wilt helpen die ochtend wilt u dit dan opgeven bij 1 van de leerkrachten van uw kind?  Ook zijn we nog op zoek naar verschillende dozen voor unit 1 en alle kinderen van unit 1 mogen die dag een knuffel mee naar school nemen. Daar gaan we leuke rekenactiviteiten mee doen.

 

xxxGroep 4 t/m 8: HVO of GVO?

Groep 4 t/m 8: HVO of GVO?

Soms stellen kinderen vragen waar je niet meteen een antwoord op weet. Vaak gaan die dan over thema’s als liefde, dood, identiteit, natuur, geloof goed en kwaad, mooi en lelijk. Of over vriendschap, bang zijn en pesten. Waarom de buren naar de kerk of de moskee gaan, of juist niet. En wat we bijvoorbeeld met kerstmis vieren… Uw kind kan onder schooltijd leren nadenken en praten met klasgenoten over dit soort vragen. Op onze school zouden we ook volgend jaar weer graag gebruik maken van Humanistisch Vormingsonderwijs of Godsdienstige Vorming (HVO en GVO). Als team vinden we het belangrijk dat kinderen naast onderwijs op school, ook samen nadenken en bezig zijn met zingeving en hun eigen identiteit, zodat zij uitgroeien tot stevige persoonlijkheden en leren verwoorden waar ze voor staan. Daarom zouden we graag zien, dat veel – zo niet alle kinderen – deel zouden nemen aan een vorm van Vormingsonderwijs. Deelname aan de lessen is niet verplicht.

Humanistisch VO
In de lessen ontwikkelen de kinderen een persoonlijk levensbeschouwelijk kompas en een open houding. Dit gebeurt op basis van eigen levensvragen. De leerlingen doen ervaringen op en onderzoeken ideeën op een kritische en creatieve manier, in een sfeer van veiligheid en vertrouwen. Vanuit een humanistische basis leren ze zichzelf kennen, de ander kennen, keuzes maken, verschillen respecteren en verantwoordelijkheid nemen.

Protestants GVO
Het protestants godsdienstig vormingsonderwijs wil kinderen helpen om een eigen kijk op het leven te ontwikkelen; om vertrouwd te raken met de Bijbelse verhalentraditie, om te leren wat geloof in het leven kan betekenen, zodat zij (later) een evenwichtige keuze kunnen maken. Om van jongs af aan te leren respect te hebben voor andere geloven, levensovertuigingen en culturen, maar ook onze Nederlandse cultuur beter te leren begrijpen.

Voor alle richtingen geldt dat we het kunnen aanbieden als er tenminste 7 kinderen voor opgegeven worden. Mocht u de keuze die u vorig jaar gemaakt heeft zo willen houden, dan hoeft u niets te doen. Zit uw kind volgend jaar in groep 4, heeft uw kind dit jaar nog geen vormingsonderwijs gevolgd, of wilt u een andere richting, vragen wij u het formulier dat de oudste kinderen vandaag meekregen, voor 12 april in te leveren bij de eigen leerkracht van uw kind. U kunt uw keuze en evt. vragen ook per mail kenbaar maken via bongerd@leerplein055.nl

 

Kinderdagverblijf

Kinderdagverblijf

Deze week maken we een haan met allemaal kleurtjes. Eerst kleuren we hem in en daarna plakken we er veren op. Ze zien er vrolijk uit. Wat voor een geluid maakt de haan? Kukelekuuuuu! Morgen vieren we samen het feestje van Jerome. Hij wordt alweer 1 jaar.

Meer lezen.

BSO

BSO

Hoe gezellig , samen op de bank vingerbreien. In het begin was het een beetje moeilijk, maar al snel hadden ze het door! Mack had vóórdat hij naar huis ging een meter gebreid.

 

---
---
Unit 1: Uitstapje naar de Cannenburgh in Vaassen

Unit 1: Uitstapje naar de Cannenburgh in Vaassen

Ons project RIDDERS en KASTELEN loopt langzaam af.  We hebben heel veel nieuwe woorden geleerd zoals:  lans, speer, toernooi, harnas, helm, schild en schildknaap, kasteel, kantelen, ophaalbrug enz. Het rekenen stond in het  teken van bouwen, tellen, vergelijken e.d.  Boeken, liedjes en gedichten………we kennen ze allemaal . Als slot van dit geweldige project hebben we met onze cultuur- aanbieder Markant Cultuurwijzer Apeldoorn kunnen regelen dat  we naar een echt kasteel kunnen namelijk de Cannenburgh in Vaassen Wanneer?

Dinsdag 9 april: van 10.00 tot 11.00 de Roodborstjes Donderdag 11 april van 10.00 tot 11.00 de Pimpelmeesjes Wie kan rijden op één van deze dagen? Geef u a.u.b. op per mail of schrijf u in op de lijst in de hal.  

 

Unit 2: Podeshow uitgesteld

Unit 2: Podeshow uitgesteld

Op de ouderavond van afgelopen week heeft u kunnen horen welke stappen er komende periode in de schoolontwikkeling gemaakt gaan worden. Dit heeft op veel vlakken invloed op de organisatie in Unit 2 en dit heeft onze onverdeelde aandacht nodig. Daarom hebben we besloten de twee podeshows van unit 2 uit te stellen.  Nieuwe data volgen zo snel mogelijk.

 

Unit 3: Schoolvoetbal

Unit 3: Schoolvoetbal

Volgende week woensdag 3 april nemen twee teams van De Bongerd deel aan het schoolvoetbaltoernooi, namelijk een meisjesteam en een jongensteam. Beide teams spelen op de velden van de Victoriaboys. Het meisjesteam speelt om 15.45 uur de eerste wedstrijd tegen De Mheen, om 16.45 uur tegen De Regenboog en om 17.25 uur tegen De Parkenschool. Het jongensteam speelt om 15.45 uur de eerste wedstrijd tegen De Zonnewende, om 16.25 uur tegen Het Schrijvertje en om 17.05 uur tegen de Sint Victorschool. Ze rekenen uiteraard op heel veel supporters!

 

---
---
Jarige kinderen

Jarige kinderen

De volgende kinderen zijn binnenkort jarig:  

MAART

 

Groep

27

Sem   (2013)

Roodborstje

29

Jack   (2014)

Roodborstje

APRIL

 

 

1

Zekiya   (2011)

Goudvink

1

Ayham   (2012)

Pimpelmees

6

Ethan   (2006)

Bosuil

8

Efkan   (2008)

Wielewaal

Allemaal van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag!

 

 

 

---

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

De Bongerd is onderdeel van Leerplein055