Toetsen en rapporten

dinsdag 19 mei 2020

Zoals u weet worden kinderen vanaf groep 3 jaarlijks 2 x getoetst volgens het LVS (Leerling Volg Systeem). Op het  M moment in januari/februari en het E moment in juni.

De E toetsten zullen wij, conform het advies van Leerplein055, pas in september 2020 afnemen. Dat geeft ons de gelegenheid om in de periode naar de zomervakantie toe, onze volledige aandacht te richten op de groep en kinderen. We zullen in deze periode gedoseerd de methode gebonden toetsten afnemen om zo inzicht te krijgen in de mate van beheersing van de lesstof. De toetsen van het LVS meten vaardigheden, en is op dit moment minder wenselijk.

We maken voor groep 3 deels, een uitzondering. Om de voortgang van het technisch lezen goed te kunnen volgen nemen we wel Avi en DMT af. Dit zullen we begin juli doen. Alle andere LVS toetsen krijgen ook zij in september.

Ook bij groep 7 nemen we eind juni de LVS toetsen af. Deze groep leerlingen krijgt in de tweede week van het nieuwe schooljaar het voorlopig schooladvies voor het VO. De uitslagen van deze toetsen geven ons en de kinderen inzicht in doelen waar nog aan gewerkt kan worden in groep 8. De interpretatie van de uitslagen zal wel anders zijn, dan in de normale situatie.

Natuurlijk wordt ook dit schooljaar afgesloten met een rapport. Dit rapport zal enigszins anders zijn dan anders. Zo ontbreken dus de uitslagen van de LVS toetsen. Daarnaast kunnen de uitslagen van de methodegebonden afwijken van de verwachtingen. Doordat leerlingen 8 weken ander onderwijs hebben gevolgd dan in de normale situatie, is het mogelijk dat kinderen nog niet op het “gewenste” niveau zijn. Zoals hierboven al beschreven staat, zullen de leerkrachten de komende periode gebruiken om hier inzicht in te krijgen en daar waar mogelijk het onderwijsaanbod aan te passen aan de behoefte per kind.

Als u hierover vragen heeft, dan horen we dat graag drorije@leerplein055.nl

 

Delen via