Tevredenheidspeilingen

dinsdag 16 februari 2021

In het najaar hebben we onder ouders, kinderen en teamleden de tevredenheidspeilingen gehouden. We hebben zowel in het team als in de Medezeggenschapsraad de resultaten besproken. Uit de leerling tevredenheidspeiling kwam vooral naar voren dat kinderen de school wel wat opgeruimder willen zien, dat er meer aandacht moet zijn voor pestgedrag en dat kinderen betrokken zullen worden bij het visietraject.

Negentien ouders vulden de oudertevredenheidspeiling in, helaas was de respons van de ouders daarmee wel erg laag (17%) maar we hebben hier toch diverse onderwerpen uitgehaald en vertaald naar actiepunten. Bij deze peiling kwam naar voren dat ouders beter geïnformeerd willen worden over de dagelijkse gang van zaken en vaker op de hoogte gebracht willen worden van de vorderingen van hun kind(eren). Daarnaast vragen deze ouders meer aandacht voor het pesten. Ook zouden ze meer duidelijkheid willen over de mogelijkheden en onmogelijkheden die de school heeft t.a.v. ondersteuning van leerlingen.

Inmiddels zijn al diverse punten opgepakt en zullen we in de komende maanden de andere aandachtspunten oppakken met elkaar. Dit laten we uiteraard ook dan weer terugkomen in de Bongerdflits.

 

Delen via