Kinderdagverblijf

donderdag 27 augustus 2020

De schoolvakantie zit er bijna op. We hebben in de vakantie veel samen gedaan met de bso als de groepen het toelieten. Samen modder maken (zie foto). Wat een feest! Ook zijn er ook veel warme dagen geweest die bestonden vooral uit ’s morgens heerlijk spelen met water en ’s middags rustige activiteiten op de groep. Verder is er heerlijk gespeeld binnen en buiten. Ook samen liedjes zingen aan tafel, altijd leuk.  We vonden het een gezellige tijd! Wij hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad!

Delen via