Jaarverslagen SOB en MR

dinsdag 3 november 2020

In oktober hadden we vanwege alle Covid-19-maatregelen geen algemene ouderavond. Wat we wel hebben zijn de jaarverslagen van de Stichting Ouders van de Bongerd(SOB) en de Medezeggenschapsraad. In deze verslagen kunt u allemaal lezen welke activiteiten worden georganiseerd door de SOB en met welke onderwerpen zich de MR bezig heeft gehouden. In het financieel jaarverslag kunt u lezen op welke manier de vrijwillige ouderbijdrage is besteed.  Indien u die verslagen per mail wenst te ontvangen mailt u dan even naar bongerd@leerplein055.nl

 

 

Delen via