Algemene ouderavond

woensdag 16 oktober 2019

Afgelopen dinsdag was de algemene ouderavond. Er waren ongeveer 27 ouders aanwezig, van wie er 10 in de SOB of de MR zitten. In het eerste gedeelte van de avond werden de jaarverslagen van de SOB en MR gepresenteerd. De SOB deed dat ana de hand van een interactieve quiz en de MR deed dat met een PREZI. De penningmeester van de SOB legde verantwoording af voor het financieel beleid. Hert was goed om te zien en te horen hoe zorgvuldig de SOB omgaat met het geld uit de vrijwillige bijdrage. Helaas blijken er nog ouders die bijdrage niet te willen of kunnen betalen. Er werd door de aanwezige ouders opgeroepen, om die ouders met klem te vragen hun bijdrage te voldoen.

In het tweede deel van de ouderavond gingen de ouders met een ‘bingokaart’ de groepen in kregen daar uitleg over de diverse onderwerpen die in alle groepen spelen. Een veel gehoord geluid van ouders was, dat ‘ze het jammer vonden dat er zo weinig ouders waren en dat ze het een zinvolle avond vonden’.

Delen via