Levensbeschouwelijke vorming

woensdag 30 maart 2016

Elke basisschool besteedt aandacht aan de belangrijkste godsdiensten en levens-overtuigingen die er op de wereld zijn. Als openbare school nemen wij niet één bepaalde religie of levensovertuiging als uitgangspunt.

Wel willen we graag godsdienstonderwijs of Humanistisch Vormingsonderwijs aanbieden vanaf groep 3. In de bijgaande flyers staat extra uitleg over de invulling van HVO en godsdienstlessen.

Voor beide richtingen geldt wel dat we het kunnen aanbieden als er tenminste 7 kinderen voor opgegeven worden in aanééngesloten groepen en is e.e.a. afhankelijk van aan te vragen subsidie en beschikbare leerkrachten. Kinderen van ouders die voor géén van de mogelijkheden kiezen, krijgen lessen “mens en samenleving” van hun eigen leerkracht.

Meer informatie hierover vindt u hier:

Over keuze levensbeschouwelijke vorming 2016-2017

Over HVO 2016-2017

Over Godsdientslessen 2016-2017

 

 

Delen via