Agenda

23
apr
2021

Koningsspelen

26
apr
2021

Studiedag team, kinderen vrij

27
apr
2021

Koningsdag

03 - 15
mei
2021

Meivakantie

09
mei
2021

Moederdag

13
mei
2021

Hemelvaartsdag

17 - 20
mei
2021

Frans verlof

17 - 18
mei
2021

Daniëlle aanwezig

24
mei
2021

2e Pinksterdag

25 - 28
mei
2021

Avondvierdaagse

25
mei
2021

MR

04
jun
2021

5e klassennieuws

07 - 11
jun
2021

Toetsweken

10
jun
2021

Ericacup

14 - 18
jun
2021

Toetsweken

20
jun
2021

Vaderdag

21 - 23
jun
2021

Kamp groep 8(?)

22
jun
2021

SOB

24
jun
2021

Studiedag, kinderen vrij

25
jun
2021

Meester-en-juffendag

01
jul
2021

MR

02
jul
2021

6e klassennieuws

07
jul
2021

2e rapport

08
jul
2021

Musical groep 8

13
jul
2021

iPads inleveren groep 8

14
jul
2021

Overstapfeest

14
jul
2021

Afscheidsavond groep 8

15
jul
2021

Uitzwaaien groep 8

16
jul
2021

Laatste schooldag, kinderen ’s middags vrij

17 - 29
jul - aug
2021

Zomervakantie