Hoofdluis

Binnen de school is een groep ouders actief als hoofdluiswerkgroep. We streven hierbij naar twee ouders per klas. Deze werkgroep controleert direct na iedere vakantie alle leerlingen van de school op hoofdluis en neten en voert indien nodig twee weken later een extra controle uit voor de groep waarin hoofdluis is geconstateerd. Daarbij wordt ook de groep gecontroleerd van betrokken gezinsleden.

Als ouder heeft u zelf ook de verantwoordelijkheid om uw kind regelmatig te controleren. De hoofdluiswerkgroep is een extra controle. Indien u zelf hoofdluis constateert wilt u dan contact opnemen met de leerkracht van uw kind zodat ook op school maatregelen getroffen kunnen worden?

Als er binnen een groep hoofdluis wordt geconstateerd, worden de betrokken ouders direct telefonisch door de directeur op de hoogte gesteld en krijgt het betreffende kind een brief mee waarin tips staan hoe hoofdluis te behandelen.  Bij de kleuters stellen we het op prijs als uw  kind meteen na het telefoontje kan worden opgehaald, aangezien de kans op uitbraak in die groepen groter is. Ook de overige kinderen van de groepen waarin hoofdlujis/neten zijn geconstateerd worden per mail hierover geïnformeerd, zodat u uw kind extra kunt controleren en maatregelen kunt treffen om verspreiding tegen te gaan.

Door dit beleid komt er op De Bongerd zeer weinig hoofdluis voor en als er eens een luis of neet wordt gevonden leidt dit niet tot een uitbraak.