Vakanties en vrije dagen 2020-2021

De vakanties/vrije dagen voor volgend jaar zijn als volgt:

Herfstvakantie: 19 t/m 23 oktober 2020

Kerstvakantie: 21 december t/m 1 januari 2021

Voorjaarsvakantie: 22 februari t/m 26 februari 2021

Goede Vrijdag: 2 april 2021

Paasmaandag: 5 april 2021

Koningsdag: 27 april 2021

Meivakantie en Hemelvaart: 3 mei t/m 14 mei 2021

Pinkstermaandag: 24 mei 2021

Zomervakantie: 19 juli t/m 27 augustus 2021

Daarnaast worden er nog zes margedagen ingepland

Maandag 7 september

Dinsdag 6 oktober

Woensdag 18 november

Vrijdag 19 februari

Maandag 1 maart

Donderdag 24 juni

Daarnaast hebben alle kinderen nog 3 compensatiedagen die flexibel ingezet kunnen worden, m.u.v. in de toetsweken.

Landelijk vakantieoverzicht

Voor een vakantieoverzicht voor volgende schooljaren verwijzen we u naar de website van het ministerie van OC&W. Zij hebben een meerjarenplanning met betrekking tot de schoolvakanties opgenomen.

Let op: scholen kunnen van deze planning afwijken, u kunt dus geen rechten aan deze planning ontlenen.