2 september 2020

We zijn weer begonnen!

We zijn weer begonnen!

Ook al was het maandag voor iedereen even wennen, het voelde toch prima om weer allemaal op school te zijn. Het geluid van spelende kinderen in de school en op het plein voelt meteen al weer erg vertrouwd. Afscheid nemen bij het hek en (bijna) geen ouders op het plein is nog een beetje anders, maar kinderen blijken toch ook heel veel zelf te kunnen en dit geeft weer een extra boost aan hun zelfstandigheid. Veel ouders gaven zich al op om voor vrijdag pannenkoeken te bakken en we hebben inmiddels alle pakken kunnen uitdelen. Fijn, dank jullie wel! We hebben opwarm mogelijkheden op school, dus ze mogen vrijdagmorgen ook al meteen om half negen afgegeven worden. De kinderen hoeven dus geen eten en drinken voor tussen de middag mee. 's Middags is er een speciaal programma in de hele school en om 14.00 uur gaan we gewoon naar huis. We vinden het wel heel jammer dat we geen 'back-to-school-party' hebben met alle ouders. 

Inmiddels hebben al heel veel ouders ingetekend voor de startgesprekken van volgende week. Intekenen hiervoor kan niet op school maar wel via de Leerpleinapp. U kunt deze downloaden in de Playstore of Applestore en met het e-mailadres waarmee u ook in ParnasSys staat kunt u een wachtwoord aanvragen. Komt u er niet uit, mailt u dan even naar bongerd@leerplein055.nl

Studiedag en jaarkalender

Studiedag 

De eerste studiedag is maandag 7 september. Het team heeft dan 's morgens tijd voor de startgesprekken en 's middags buigen we ons over de nieuwe spellingsmethode.

Schoolfotograaf

Schoolfotograaf

Dinsdag 8 september komt de schoolfotograaf en worden weer alle kinderen die op school en het kinderdagverbllijf zitten op de foto gezet. Het is dit jaar niet mogelijk kinderen die niet op onze school zitten op de foto te zetten.

Ook een teamfoto mag vanwege de Covid-19 maatregelen niet. De klassenfoto's gelukkig wel!

Staal

Staal

Zoals al eerder gecommuniceerd starten we dit jaar met de taal- en spellingsmethode Staal van Malmberg. In dit bericht zal ik u in vogelvlucht vertellen wat de werkwijze van deze methode is. Het taalgedeelte van Staal geeft de mogelijkheid thematisch te werken en geeft veel aandacht aan het taaldomein Luisteren, Spreken en Schrijven. De eerste twee weken van een blok doen kinderen veel kennis op over de verschillende taaldomeinen. In week 3 verwerken ze deze kennis in een eigen publicatie of presentatie als toets. Ze gaan dus echt met taal aan de slag. Een goede voorbereiding voor later. Het spellinggedeelte van Staal is cursorisch opgebouwd en maakt gebruik van de spellingdidactiek “Zo leren kinderen lezen en spellen” (ZLKLS) van José Schraven. Maandag 7 september zullen de leerkrachten hier nog een uitgebreide scholing van krijgen. Kinderen bereiken optimale spellingresultaten door een vast ritme, goed voordoen, elke les herhalen en dagelijkse dictees. Staal is de eerste methode die spelling en grammatica combineert.

 Wij hebben er zin in om te gaan starten met deze moderne methode.

 

Kinderdagverblijf

Kinderdagverblijf

Deze week is de school weer begonnen. Ook bij ons zien we sommige kinderen na 6 weken vakantie nu pas weer terug. We vertellen in de kring over onze vakantie. Wat een leuke verhalen! Deze weken helpen we elkaar een extra ‘handje’. De oudere kinderen helpen de jongere en zo leren we weer van elkaar. Morgen nemen we afscheid van Elyse, want ze wordt alweer 4 jaar. Ze zal vanaf volgende week officieel starten in groep 1/2. Heel veel plezier Elyse, we gaan je missen op het kinderdagverblijf.

 

Jarige kinderen

Jarige kinderen

De volgende kinderen zijn binnenkort jarig:

SEPTEMBER

 

 

1

Tarah   (2009)

8: IJsvogel

5

Angela   (2010)

6/7: Bosuil

7

Mitchel   (2010)

6/7: Bosuil

8

Tijn   (2011)

6/7: Bosuil

9

Luuk   (2012)

5/6: Goudvink

11

Max   (2015)

1/2: Roodborstje

Van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag!  
Elyse wordt op 6 september 4 jaar. Van harte gefeliciteerd en welkom bij de Roodborstjes!

 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

De Bongerd is onderdeel van Leerplein055