nieuwsbrief Sterrenschool De Bongerd10 juni 2020
Bijna gewoon!

Bijna gewoon!

Maandag konden gelukkig alle kinderen weer naar school. Voor iedereen was het nog wel even zoeken naar de deur, naar de kapstok en welke afspraken er allemaal zijn. Zoals verwacht is de 1,5 meter afstand in de klassen niet houdbaar. We doen dat nog wel strikt met collega's. Ook zien we zoals gevraagd vrijwel geen ouders op het plein. Mooi om  te zien hoe kinderen het eigenlijk ook al erg goed zelf kunnen. Voor de jongste kinderen is dat nog niet zo makkelijk en dat mag ook gewoon. Voor veel kinderen is het ook nog wel wennen aan de gewone structuur van werken, luisteren, instructie krijgen, werk afmaken, omgaan met elkaar etc. We verwachten dat in de loop van deze week dat ritme er weer helemaal in zit.

 

---
Groep 4 t/m 8: HVO en GVO

Groep 4 t/m 8: HVO en GVO

Soms stellen kinderen vragen waar je niet meteen een antwoord op weet. Vaak gaan die dan over thema’s als liefde, dood, identiteit, natuur, geloof goed en kwaad, mooi en lelijk. Of over vriendschap, bang zijn en pesten. Waarom de buren naar de kerk of de moskee gaan, of juist niet. En wat we bijvoorbeeld met kerstmis vieren… Op onze school  maken we ook volgend jaar weer graag gebruik van GVO/ HVO. Als team vinden we het belangrijk dat kinderen naast onderwijs op school, ook samen nadenken en bezig zijn met zingeving en hun eigen identiteit, zodat zij uitgroeien tot stevige persoonlijkheden en leren verwoorden waar ze voor staan. Daarom zouden we graag zien, dat veel – zo niet alle kinderen – deel zouden nemen aan een vorm van Vormingsonderwijs. Deelname aan de lessen is niet verplicht. 

 

Humanistisch Vormingsonderwijs

 

In de lessen ontwikkelen de kinderen een persoonlijk levensbeschouwelijk kompas en een open houding. Dit gebeurt op basis van eigen levensvragen.  De leerlingen doen ervaringen op en onderzoeken ideeën op een kritische en creatieve manier, in een sfeer van veiligheid en vertrouwen. Vanuit een humanistische basis leren ze zichzelf kennen, de ander kennen, keuzes maken, verschillen respecteren en verantwoordelijkheid nemen.

 

Protestants Godsdienstig Vormingsonderwijs

 

Het protestants godsdienstig vormingsonderwijs wil kinderen helpen om een eigen kijk op het leven te ontwikkelen; om vertrouwd te raken met de Bijbelse verhalentraditie, om te leren wat geloof in het leven kan betekenen, zodat zij (later) een evenwichtige keuze kunnen maken. Om van jongs af aan te leren respect te hebben voor andere geloven, levensovertuigingen en culturen, maar ook onze Nederlandse cultuur beter te leren begrijpen.

 

Voor alle richtingen geldt dat we het kunnen aanbieden als er tenminste 7 kinderen voor opgegeven worden.

 

Mocht u de keuze die u vorig jaar gemaakt heeft zo willen houden, dan hoeft u niets te doen. U kunt wijzigingen en eventuele vragen  per mail kenbaar maken via bongerd@leerplein055.nl

 

Ouders van kinderen die volgend jaar in  groep 4 zitten ontvangen vandaag een 'papieren' brief hierover.

 

Schooltijd verandert

Schooltijd verandert

De overgang naar het 5-gelijke-dagen-model betekende ook dat de eindtijd dagelijks veranderde en na twee jaar zou dat 14.00 uur worden. Daarom nu al vast de aankondiging dat vanaf 31 augustus de eindtijd dagelijks 14.00 uur is. Voor kinderen die gebruik maken van de BSO zullen hiervoor ook de contracten in de komende periode gewijzigd worden.

 

Buitenspeeldag

Buitenspeeldag

Dinsdag hebben alle kinderen namens de vrijwilligers van de Buitenspeeldag een doosje stoepkrijt gekregen om  daarmee vandaag een prachtige tekening te maken. Op het kaartje dat erbij zit, staat ook het e.e.a. over de wedstrijd en de drone die vandaag gaat rondvliegen......

 

Kinderdagverblijf

Kinderdagverblijf

We hebben onze ‘vakantie’ tent weer op de groep. Hierin kunnen we weer fijn spelen. Er werd gelijk in gepicknickt en geslapen. Volgende week beginnen we met het thema eten en drinken. Hier zullen we weer leuke activiteiten bij aanbieden.

 

Jarige kinderen

Jarige kinderen

De volgende kinderen zijn binnenkort jarig:

JUNI

 

Groep

9

Kian (2008)

 Bosuil

9

Salina   (2010)

 Goudvink

12

Max   (2009)

 Bosuil

16

Zeynep   (2015)

 Roodborstje

16

Silke   (2008)

 IJsvogel

18

Max   (2010)

 Goudvink

19

Maddy   (2013)

 Pimpelmees

19

Maaike   (2013)

 Pimpelmees

Van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag!  

 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

De Bongerd is onderdeel van Leerplein055