nieuwsbrief Sterrenschool De Bongerd13 mei 2020
We zijn weer begonnen!

We zijn weer begonnen!

Afgelopen maandag was het ongetwijfeld bij de helft van de kinderen thuis een andere start. Gelukkig weer naar school! En dat was ook bij het team zo, met enthousiasme zijn we deze week begonnen en afgelopen dinsdag deden we dat nog een keer over! Het is heerlijk om weer kinderen op school te hebben, ondanks allerlei maatregelen mat handen wassen, afstand bewaren, halve groepen etc. Kinderen beginnen zich al weer helemaal thuis te voelen in de pauzes wordt weer volop met elkaar gespeeld. Afstand bewaren tussen de kinderen en de leerkrachten is in de groepen 1, 2 en 3 niet zo makkelijk. Hoe ouder de kinderen,  hoe heter dat gaat. Wij zijn  erg tevreden over de start van deze week. Fijn dat ouders zich ook aan de afspraken houden voor wat betreft het schoolplein! Deze week wordt er in alle groepen veel gepraat, wordt veel geïnvesteerd in het oppakken van het gewone ritme, wordt weer normaal instructie gegeven en wordt er serieus gewerkt.

De SOB (Stichting Ouders van de Bongerd) had in het weekend ook mooie vlaggenlijnen opgehangen om alle kinderen weer welkom te heten!

De komende weken gaan we vooral bepalen wat de kinderen aan instructies en lesstof nodig hebben om een goede start te maken in het volgend leerjaar.

 

Taakverdeling volgend schooljaar

Taakverdeling volgend schooljaar

In de afgelopen weken hebben we in het team en in de medezeggenschapsraad besproken, hoe we de schoolorganisatie volgend schooljaar zo goed mogelijk kunnen neerzetten. Afgelopen donderdag hebben de daarover de knoop doorgehakt. In dit schooljaar hadden we iets meer kinderen op school en konden we ook nog gebruik maken van 2,5 dag extra formatie in het kader van onze schoolontwikkeling. Helaas valt dat volgend schooljaar weg. Dit betekent dat we in onze formatie iets krimpen. En dat betekent dat juf Esther en juf Linda Bettink na de vakantie niet meer terugkeren op onze school.  Ook juf Monique komt na de zomervakantie niet meer terug. Zij stopt met het werken in het onderwijs. We zullen  zullen nog een goede manier bedenken om van deze drie collega's afscheid te nemen. Nieuw op onze school is juf Carleen Driessen die nu nog op één van de andere scholen van Leerplein055 werkt. Zij komt drie dagen per week op onze school werken.

De verdeling wordt uiteindelijk als volgt:

Groep 1/2 (27 kinderen)         Juf Jolien (ma/di/wo) juf Jolanda (do/vr)

Groep 3 (19 kinderen)             Juf Elja (ma/di/wo) en juf Carleen Driessen(do/vr)

Groep 4 (25 kinderen)             Juf Lisanne

Groep 5/6 (28 kinderen)         Juf Carleen Driessen (ma) en juf Mirjam (di t/m vr)

Groep 6/7 (29 kinderen)         Juf Marinde

Groep 8 (29 kinderen)             Juf Linda

Directeur: Frans de Heus, maandag t/m donderdag

Intern Begeleider: Daniëlle Rorije, woensdag en donderdag

Conciërge: Ivonne van Burik,  elke ochtend

Werkdrukonderstuening hele team: Dionne Muldeer,  elke cohtend

Tenslotte:

Zoals u ziet starten we komend schooljaar met een enkele groep 3. We kunnen zo een stevige basis bieden voor de start van het leesonderwijs. Na de kerstvakantie is de instroom in leerjaar 1/2 dermate groot, dat we met een deel van de leerlingen van leerjaar 2 samen met met de  de leerlingen van leerjaar 3  een nieuwe groep 2/3 vormen. Zo ontstaat er in groep 1/2 meer tijd en ruimte voor de jongsten. Over hoe we dit precies zullen gaan doen, wordt u tijdig geïnformeerd.

Mocht u over dit onderwerp nog vragen hebben, dan hoor ik dat graag, nu per mail bongerd@leerplein055.nl

Vakantierooster en vrije dagen

Vakantierooster en vrije dagen

De vakanties en vrije dagen voor volgend jaar zijn als volgt:

Herfstvakantie: 19 t/m 23 oktober 2020

Kerstvakantie: 21 december t/m 1 januari 2021

Voorjaarsvakantie: 22 februari t/m 26 februari 2021

Goede Vrijdag: 2 april 2021

Paasmaandag: 5 april 2021

Koningsdag: 27 april 2021

Meivakantie en Hemelvaart: 3 mei t/m 14 mei 2021

Pinkstermaandag: 24 mei 2021

Zomervakantie: 19 juli t/m 27 augustus 2021

Daarnaast worden er nog zes margedagen ingepland Maandag 7 september

Dinsdag 29 september

Woensdag 18 november

Vrijdag 19 februari

Maandag 1 maart

Donderdag 24 juni

Daarnaast hebben alle kinderen nog 3 compensatiedagen die flexibel ingezet kunnen worden, m.u.v. in de toetsweken.        

 

Compensatiedagen

Compensatiedagen

In het afgelopen jaar hadden de kinderen vier compensatiedagen en er waren de nodige dagen gepland in de afgelopen twee maanden, maar allerlei vakanties en uitstapjes vielen uit. Ook volgend schooljaar hebben de kinderen compensatiedagen(snipperdagen). Volgend jaar zijn dit er drie. Deze kunt u het hele jaar opnemen m.u.v. de toetsweken (zie jaarkalender). U mag ze dus ook aan vakanties vastmaken. U dient een compensatiedag ook in één keer op te nemen, dus niet verdeeld over twee dagen. Compensatiedagen die aan het eind van het schooljaar niet zijn gebruikt, vervallen. Voor het normale verlof dat onder de leerplichtwet valt,  verandert niets. Over dat verlof leest u meer op onze site. Aanvragen van een compensatiedag kunt u doen door minimaal 24 uur van te voren, een mailtje te sturen aan: bongerd@leerplein055.nl U krijgt dan altijd een bevestiging.

 

Jarige kinderen

Jarige kinderen

De volgende kinderen zijn binnenkort jarig:

MEI

 

Groep

19

Amber   (2008)

 Bosuil

21

Jaydin   (2009)

 IJsvogel

23

Lars   (2014)

 Pimpelmees

Van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag!  

 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

De Bongerd is onderdeel van Leerplein055