nieuwsbrief Sterrenschool De Bongerd25 september 2019
9 oktober: Open Dag

9 oktober: Open Dag

Op woensdag 9 oktober is weer de open dag voor nieuwe ouders. Wie weet zijn er ouders van jonge kinderen in uw buurt nog op zoek naar een basisschool.

Wijst u ze de weg naar onze school?

 

Studiedag en schoolplan

Studiedag en schoolplan

Afgelopen dinsdag hebben we met het hele team gewerkt aan de definitieve versie van het schoolplan. Hierin staat de koers beschreven van onze school in de komende vier jaar en zijn de keuzes verwoord. Daarnaast bevat het schoolplan een planning voor de periode van 2019-2023. Jaarlijks vertaalt zich dat ook in een jaarplan. Nadat het schoolplan op 8 oktober definitief is vastgesteld door de MR, zal ook het jaarplan op onze website gepubliceerd worden.

 

Kinderpostzegel actie gestart!

Kinderpostzegel actie gestart!

Vanaf vandaag gaan de kinderen van unit 3 op pad om kinderpostzegels te verkopen.  Hiervoor hebben de kinderen uitleg gekregen en hebben we een verkoopgesprekje geoefend. Er is van alles te koop: van postzegels en kaarten tot thee en een pleisterdoosje. Ze komen met papieren bestelformulieren, maar het bestellen kan ook via een speciale app. Op donderdag 3 oktober willen we uiterlijk alle formulieren weer terug! Koopt u ook?

 

Ouderavond 15 oktober

Ouderavond 15 oktober

Op dinsdag 15 oktober is de jaarlijkse ouderavond. In het eerste gedeelte van de avond zullen de Medezeggenschapsraad en de SOB verantwoording afleggen over het gevoerde beleid. Het tweede deel staat in het teken van de schoolontwikkelingen. Mogelijk zijn er wel onderwerpen of vragen die u graag besproken wilt hebben. U kunt deze mailen aan bongerd@leerplein055.nl  Wij zijn erg benieuwd naar uw reacties!  

 

Schoolfotograaf

Schoolfotograaf

Woensdag, vandaag dus,  hebben alle kinderen hun bestelformulier voor de schoolfoto's meegekregen. Tot en met 7 oktober krijgt u bij bestellingen de groepsfoto gratis.

 

Kinderboekenweek bij Coda

Kinderboekenweek bij Coda

Bij Coda starten ze volgende week ook met de kinderboekenweek. In deze flyer kunt u daarover meer lezen Kinderboekenweekfeest - nieuwsbrief scholen

 

Kinderdagverblijf

Kinderdagverblijf

Afgelopen week hebben we mooie regenbogen gemaakt. Per kleur proberen we een boog te beplakken. We hebben allemaal kleuren van de regenboog. We proberen zelf stukjes te scheuren en de juf helpt ons daar waar nodig. En daarna gaan we ze opplakken. We hangen ze, als ze droog zijn, op de deur zodat iedereen ze kan zien. Ook hebben we (school) tassen geverfd. Vanaf dinsdag 1 oktober zullen we weer starten met de peuter / kleutergroep. Best spannend weer, maar dat komt vast goed!

 

Unit 1

 Afgelopen maandag is er een pabo stagiaire gestart bij de Roodborstjes. Haar naam is Dilara en ze zal er iedere maandag zijn t/m januari.

De gouden weken zitten er inmiddels op, we hebben veel aandacht besteed aan de regels en afspraken en het samen spelen en elkaar helpen. We zijn deze week ook gestart met ons eerste project: Reis je mee? Op maandag 7 oktober komt er zelfs een echte piloot op bezoek!

Unit 2 en 3: iPads

Unit 2 en 3: iPads

De kinderen  werken weer hard met de iPads. In groep 4 hebben we gekozen voor een meer geleidelijke overgang en werken de kinderen ook nog veel op papier.  Vrijwel alle kinderen denken er ook goed aan om hun iPad opgeladen mee te nemen naar school. De meeste ouders hebben inmiddels ook betaald voor de thuisregeling. Van nog 14 ouders wachten we op hun financiĆ«le bijdrage. Wilt u die uiterlijk  woensdag naar de schoolrekening overmaken?  

 

Jarige kinderen

Jarige kinderen

De volgende kinderen zijn binnenkort jarig:

SEPTEMBER

 

Groep

25

Joris   (2011)

 Goudvink

25

Thijmen   (2012)

 Wielewaal

26

Ivar   (2009)

 Bosuil

29

Joey   (2008)

 IJsvogel

OKTOBER

 

 

1

Teun   (2008)

 Bosuil

6

Steff   (2013)

 Pimpelmees

Van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag!  

Vanaf maandag komen Qwinty en Carlijn bij ons op school in groep 1/2 en groep 2/3. Ze zijn verhuisd naar Apeldoorn

 We hopen dat jullie je snel thuis zullen voelen op onze school!

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

De Bongerd is onderdeel van Leerplein055