nieuwsbrief Sterrenschool De Bongerd4 september 2019
We zijn weer begonnen...

We zijn weer begonnen...

Afgelopen maandag zijn we weer goed begonnen aan een nieuw schooljaar. Voor de kinderen in unit 1 was het nog even kijken in welke groep ze werden verwacht. In unit 2 was het nog even wennen voor de leerjaar-4-kinderen, die nu ineens in de grote hal binnen kwamen. We vonden het als team wel fijn dat er geen speciale activiteit was en er dus alle aandacht was voor de kinderen. In de eerste twee weken doen we vooral veel aan groepsvorming. En uiteraard ook weer even wennen aan al die afspraken en verwachtingen. Ook zijn er al heel veel startgesprekken geweest en bijna alle ouders hebben al ingetekend. Mocht u zich nog niet ingetekend hebben, wilt u dit dan deze week nog doen?  

Maandag zijn alle kinderen vrij en is er dus nog extra ruimte om het startgesprek te voeren. Veel kinderen hebben van te voren al nagedacht wat ze willen bespreken in het gesprek.

De calamiteitenformulieren willen we deze week graag terug hebben. Dat is fijn in het geval we gegevens nodig hebben en ook voor de schoolfotograaf hebben we dat nodig.

Maandag zijn de jaarkalenders meegegeven. Mocht u i.v.m. twee huishoudens een extra kalender willen hebben, dan kunt u die bij Ivonne krijgen.

 

Volleybalclinic: leerjaar 6, 7 en 8

Volleybalclinic: leerjaar 6, 7 en 8

Morgen, donderdag 5 september komen er 1 of meerdere spelers uit het Nederlands team een volleybalclinic geven aan leerjaar 6,7 en 8. Wie er komt/komen is nog een verrassing!  Er zal eerst iets over de sport worden verteld en vervolgens zullen we de gymzaal ingaan.  Het zou fijn zijn als de kinderen uit deze leerjaren hun gymspullen meenemen deze dag. Wij hebben er onwijs veel zin in!

 

Back-2-schoolparty

Vrijdag: Back-2-schoolparty

Vrijdag 6 september van  17:30 tot 19:30 uur is zoals aangekondigd de Back-2-schoolparty.

Ouders, opa’s, oma’s, verzorgers, leerkrachten & overige medewerkers, de Bongerd-kinderen, broertjes, zusjes : iedereen is welkom !

Onder het genot van een biertje, wijntje of glas limonade vinden wij het leuk om elkaar op een ontspannen manier te ontmoeten (in tegenstelling tot de haastige vijf minuten tijdens het wegbrengen/halen).  Er is wat kleins te eten. En ook voor de kinderen is er natuurlijk wat lekkers (als ze tenminste even van het springkussen willen komen).   Locatie: ons vertrouwde kleuterschoolplein maar dan een beetje feestelijker

Studiedagen

Studiedagen

Dit schooljaar zijn 5 studiedagen gepland. Tot de kerstvakantie zijn dat: 

• Maandag 9 september: studiedag

• Dinsdag 24 september: studiedag

• Donderdag 14 november: studiedag

 

Schoolfotograaf

Schoolfotograaf

Op dinsdag 10 september komt de schoolfotograaf. Kinderen van de kinderopvang en broertjes en zusjes gaan 's morgens meteen op de foto. Daarna worden de andere kinderen op de foto gezet. Wilt u een foto met broertjes of zusjes die nog niet of niet meer op school zitten, dan kunt u dat aangeven bij Ivonne. Dat kan op school of via de mail ivanburik@leerplein055

 

Verkiezingen MR

Verkiezingen MR

De medezeggenschapsraad is een wettelijk ingestelde raad. Hierin kunnen ouders en leerkrachten meedenken over het beleid van de school. De MR heeft vaak een adviserende, maar zeker ook wel eens een beslissende rol in beleidszaken.

Naast zaken waar je officieel instemmingsrecht over hebt, mag je als MR ook advies uitbrengen. Je kunt veel zaken ter sprake brengen. Het komt er vaak op neer dat er allerlei zaken besproken of bediscussieerd worden.
Dit jaar loopt de zittingstermijn van één van de ouders af en zij stelt zich niet herkiesbaar. We zoeken dus een nieuw MR-lid.
Heb je interesse, meld je dan aan d.m.v. een mailtje aan juf Monique (mvanleeuwen@leerplein055.nl).
Wij zijn altijd blij met mensen die op een positief kritische manier willen meedenken.

 

Portfolio

Portfolio

Vorig jaar zijn we gestart met het portfolio. Om die Portfolio-Map zo persoonlijk mogelijk te maken willen we alle kinderen op de foto zetten, die foto komt voor op de map.
Graag willen we dat de kinderen een persoonlijk attribuut meenemen zodat ze in beeld komen met hun lievelingsknuffel, sport of spel voorwerp, mooiste boek of wat dan ook.

 

---
Jaarkalender

Jaarkalender

Op de jaarkalender ontbrak de podeshow van de Wielewaal. Die is op dinsdag 9 juni. Het kamp van groep 8 is een weekje later, namelijk van woensdag 27 tot vrijdag 29 mei.  Op onze website staan bij de jaarkalender twee knoppen 'exporteren' en 'excel'. Hiermee kunt u alle data van de jaarkalender in een isc-, of een csv-bestand zetten, dat u weer  kunt inlezen in uw digitale privé-agenda.

 

Hoofdluis

Hoofdluis

Vandaag heeft een drietal ouders de hoofden van alle kinderen gecontroleerd van unit 3 en er zijn twee kinderen gevonden die hoofdluis/neten in hun haar hadden. Deze ouders zijn hiervan op de hoogte gebracht.

Het aantal ouders dat helpt bij de hoofdluiscontrole is echter veel te klein. Willen we doorgaan met de controles, dan zijn er echt meer ouders nodig, die 5x per jaar een uurtje komen helpen (na elke vakantie). En dat kan naar voorkeur een maandag, dinsdag of woensdag zijn. Daarom een dringende oproep voor nieuwe 'hoofdluisouders'. U kunt zich opgeven door een mailtje te sturen naar bongerd@leerplein055.nl

 

Compensatiedagen

Compensatiedagen

In het kader van onze ontwikkeling naar een sterrenschool hebben alle kinderen  vier compensatiedagen(snipper)dagen per schooljaar. Deze kunt u het hele jaar opnemen, met uitzondering van de toetsweken(zie jaarkalender).  U mag ze dus ook aan vakanties vastmaken. U dient een compensatiedag ook in één keer op te nemen, dus niet verdeeld over twee dagen. Compensatiedagen die aan het eind van het schooljaar niet zijn gebruikt, vervallen.  Voor het normale verlof dat onder de leerplichtwet valt,  verandert niets. Over dat verlof leest u meer op onze site.  Aanvragen van een compensatiedag kunt u doen door minimaal 24 uur van te voren, een mailtje te sturen aan bongerd@leerplein055.nl U krijgt dan altijd een bevestiging. 

Jarige kinderen

Jarige kinderen

De volgende kinderen zijn binnenkort jarig:    

SEPTEMBER

 

Groep

5

Indy   (2008)

 Bosuil

7

Mitchel   (2010)

 Goudvink

8

Tijn   (2011)

 Goudvink

9

Luuk   (2012)

 Wielewaal

Allemaal van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag!  

 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

De Bongerd is onderdeel van Leerplein055