nieuwsbrief

 Sterrenschool De Bongerd

13 februari 2019

Vrijdag studiedag

Vrijdag studiedag

Komende vrijdag is er een studiedag van het team. Alle kinderen zijn dus vrij.  We gaan ons verder verdiepen in de sterrenschoolontwikkeling en de stappen die er op dit moment het hardste nodig zijn. Op donderdag 21 maart willen we u graag verder informeren over onze schoolontwikkeling. Later zullen we in de Bongerdflits ook het programma zetten.

---
PBS kidsteam

PBS kidsteam

We hebben vandaag het PBS Kids team gehad.  We hebben het gehad over de klas gehad en over de kapstok.  Pas hebben we een filpje gemaakt over hoe het moet bij de kapstok. We hebben het ook gehad over de kring, want alle units gaan iedere dag in de kring. En we hebben in de ideeënbus gekeken, maar er zat er niet zoveel in helaas.  Er zat namelijk maar één briefje en de was van Tijn. Daar hebben we het over gehad. Groetjes Liam (unit 1) en Ivar (unit 2)

 

---
---
Scholierencross

Scholierencross

Op zaterdag 15 maart is de scholierencross. Er doen uiteindelijk van onze school 16 kinderen aan mee. Later volgt meer info.

 

---
Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Door de aflopende termijn van twee van onze MR-leden ontstaan er 2 vacatures en doen we hierbij een oproep voor nieuwe kandidaten. De aftredende leden stellen zich ook weer verkiesbaar. Mochten meer kandidaten zich aanmelden dan zal de MR verkiezingen houden. De MR is een mooie gelegenheid voor ouders om mee te denken/praten/beslissen over belangrijke schoolzaken. U kunt zich verkiesbaar stellen door uiterlijk 20 februari een mailtje te sturen met uw motivatie aan mvanleeuwen@leerplein055.nl Onze MR bestaat uit 6 leden, waarvan 3 ouders: Christel Roels, Mariska Dijk en Mirjam Wakkermans en drie teamleden: Mirjam Magré, Jolanda Mossing Holsteijn en Monique Weijenberg-van Leeuwen. De MR heeft in verschillende zaken adviesrecht en in weer andere zaken instemmingsbevoegdheid. Er wordt onder andere gesproken over: het schoolplan, het formatieplan, sollicitaties en benoemingen, verbouwingen en overige onderwijskundige zaken. De MR vergadert 6 keer per jaar. De notulen staan op de website van de school.

 

---
Volgende MR-vergadering

Volgende MR-vergadering

De aankomende vergadering van de MR zal plaatsvinden op 20 februari aanstaande. Tijdens deze vergadering komen er vaste punten ter tafel maar ook zullen de volgende punten besproken worden: invalproblematiek gebruik van de leerplein app borgingsdocumenten Indien u een vergadering bij wilt wonen, bent u vanaf 20.00 uur van harte welkom

 

---
Bericht van de ouderraad (SOB)

Bericht van de ouderraad (SOB)

Afgelopen woensdagavond heeft de SOB alweer een vergadering gehad. De SO vergadert 3x per jaar. De activiteiten worden besproken en plannen worden gemaakt voor de komende periode.  Binnen anderhalf uur is het alweer afgerond en kijken we alweer hals reikend uit naar de volgende activiteit.  Om dit te kunnen organiseren zijn er wel vrijwilligers nodig. Dit ondersteunen kan al heel eenvoudig door middel van het doen van een boodschap en het inschenken van drinken tot het helpen opbouwen voor of opruimen na een activiteit. De ouderraad bestaat nu vooral uit ouders van kinderen die inmiddels in Unit  2 en 3 zitten. Als hun kinderen van school gaan houdt hun zitting in de ouderraad op. Het zou fijn en handig zijn als nieuwe ouders de komende periode de ouderraad komen versterken. Zo kan de kennis van het organiseren worden overgedragen en is er een goede verdeling van ouders van kinderen in de verschillende units. Wees welkom bij de ouderraad of geef je op als hulp bij een activiteit. Hoe meer ouders die kunnen helpen, hoe beter we de taken kunnen verdelen. Uiteindelijk heeft/hebben je kind(eren) er het plezier van!

En daar gaat het ons natuurlijk om.

Dus meld je aan via de voorzitter of één van de andere leden van de ouderraad. Dat kan ook via de mail zeepsob@gmail.com

 

---
---
Kinderdagverblijf

Kinderdagverblijf

Afgelopen maandag hebben we de verjaardag van Maud gevierd, want ze is 2 jaar geworden. Hieperdepiep.....hoera. Verder zijn we afgelopen week bezig geweest met een werkje voor Valentijnsdag. We verven met watjes. Allemaal kleuren roze en paars. Ook gingen we op de foto met een handkus.  De handkus blaast alle hartjes die we hebben geverfd naar iedereen die we dat willen geven. Komende week gaan we aan de gang met pinda’s voor de vogels.

 

Unit 1: Nieuw thema

Unit 1: Nieuw thema

We starten in Unit 1 met een nieuw thema na de voorjaarsvakantie.  Het thema is  “Ridders en Kastelen”. Alles wat hierbij aansluit is welkom.  Denk aan jonkvrouw kleding, ridder kleding, boekjes, spelletjes e.d. En.......wie kan ons in de laatste week voor de voorjaarsvakantie helpen bij het maken van muurtjes met kantelen van karton? De winkels worden nu kastelen natuurlijk.

Meer lezen.

Unit 1: juf Jolien verlof

Unit 1: juf Jolien verlof

Juf Jolien heeft volgende week twee dagen verlof en zal worden vervangen door juf Jolanda.

Meer lezen.

Jarige kinderen

Jarige kinderen

De volgende kinderen zijn binnenkort jarig

FEBRUARI

14      Marcel  (2011)        Goudvink

19      Norah  (2014)         Roodborstje

21      Jent  (2013)            Roodborstje

22      Vince   (2014)        Pimpelmees

Allemaal van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag gewenst

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

De Bongerd is onderdeel van Leerplein055