Verkiezingen MR

woensdag 4 september 2019

De medezeggenschapsraad is een wettelijk ingestelde raad. Hierin kunnen ouders en leerkrachten meedenken over het beleid van de school. De MR heeft vaak een adviserende, maar zeker ook wel eens een beslissende rol in beleidszaken.

Naast zaken waar je officieel instemmingsrecht over hebt, mag je als MR ook advies uitbrengen. Je kunt veel zaken ter sprake brengen. Het komt er vaak op neer dat er allerlei zaken besproken of bediscussieerd worden.
Dit jaar loopt de zittingstermijn van één van de ouders af en zij stelt zich niet herkiesbaar. We zoeken dus een nieuw MR-lid.
Heb je interesse, meld je dan aan d.m.v. een mailtje aan juf Monique (mvanleeuwen@leerplein055.nl).
Wij zijn altijd blij met mensen die op een positief kritische manier willen meedenken.

Delen via