Verkiezingen MR

dinsdag 29 september 2020

De Medezeggenschapsraad is een wettelijk ingestelde raad. Hierin kunnen ouders en leerkrachten meedenken over het beleid van de school. De MR heeft vaak een adviserende, maar ook regelmatig een beslissende rol in beleidszaken die de school aangaan. Er zitten drie ouders en drie teamleden in de MR, we vergaderen 8x per schooljaar.

Naast zaken waar je officieel instemmingsrecht over hebt, mag je als MR ook advies uitbrengen. Tijdens de vergaderingen worden er allerlei (school)zaken besproken of bediscussieerd met elkaar.
Dit jaar loopt de zittingstermijn van twee van de ouders af en zij stellen zich niet herkiesbaar. We zoeken dus nieuwe MR-leden.
Heb je interesse, meld je dan aan d.m.v. een mailtje aan Jolanda  jmossingholsteijn@leerplein055.nl Mailen kan t/m 9 oktober.
Wij zijn altijd blij met mensen die op een positief kritische manier willen meedenken, alvast bedankt!

Namens de MR,

Jolanda Mossing Holsteijn

Delen via