Studiedag en schoolplan

woensdag 25 september 2019

Afgelopen dinsdag hebben we met het hele team gewerkt aan de definitieve versie van het schoolplan. Hierin staat de koers beschreven van onze school in de komende vier jaar en zijn de keuzes verwoord. Daarnaast bevat het schoolplan een planning voor de peiode van 2019-2023. Jaarlijks vertaalt zich dat ook in een jaarplan. Nadat het schoolplan op 8 oktober definitief is vastgesteld door de MR, zal ook het jaarplan op onze website gepubliceerd worden.

Delen via